Първанов: Трябва нов подход в привличането на чужди туристи
Първанов: Трябва нов подход в привличането на чужди туристи / снимка: Sofia Photo Agency, Надя Коцева

България трябва да има нов подход в привличането на чуждестранни туристи. Това каза президентът Георги Първанов на Втория конгрес на инвеститорите в туризма.

Според Първанов за да продължи добрият ръст и увеличението на приходите от сектора, трябва да се премахнат пречките пред стартирането на нови туристически обекти и да се ограничи сивият сектор.

Туризмът е отрасъл, който генерира все повече нови работни места и увеличава дела си в БВП. Повече от половината от преките чуждестранни инвестиции са вложени в туризма и недвижимите имоти, каза президентът Първанов.

Българският туризъм има огромен потенциал, но въпросът е как той да бъде развит.Трябва да се работи за изграждането на нов образ на България като туристическа дестинация, обобщи президентът.

Председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова заяви, че 20-те процента ръст на чуждестранните туристи е повод за гордост и цитира данни от страните в ЕС, където ръстът на туристи е между 4 и 6 на сто. Според Крушкова българският туризъм има много проблеми, които трябва да се преодолеят, за да се регистрира подобен ръст и през следващите години.

Председателят на Националният борд по туризъм Красимир Гергов заяви, че българският туризъм е заплашен от по-малко туристи, по-малко инвестиции и по-малко приходи. Според него браншът трябва да се стреми да привлича по-качествените туристи, като една от мерките, които могат да допринесат за това, е около 1,5 процента от приходите да отиват за национална реклама.