Отчитат увеличение на оборота в транспорта, съобщенията и при информационните продукти
Отчитат увеличение на оборота в транспорта, съобщенията и при информационните продукти / Sofia Photo Agency, архив

По предварителни данни през второто тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 1,5% спрямо първото тримесечие на 2016 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Ръст е регистриран при дейностите "Воден транспорт" - с 25,8%, "Сухопътен транспорт" - с 2,6%, и "Пощенски и куриерски услуги" - с 2,1%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при "Въздушен транспорт" (3,1%) и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (1,1%).

През второто тримесечие на 2016 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства със 7,8% в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. Увеличение се наблюдава при "Пощенски и куриерски услуги" (11,2%), "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (9,7%) и "Сухопътен транспорт" (8,5%). Намаление е регистрирано при "Въздушен транспорт" и "Воден транспорт", съответно със 7,3 и 2,3%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 2,3% спрямо първото тримесечие на 2016 г., което се дължи на дейностите: "Далекосъобщения" (7,2%), "Информационни услуги" (5,6%) и "Радио- и телевизионна дейност" (1,4%).

Спад е регистриран при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 12%, "Издателска дейност" - с 1,5%, и "Дейности в областта на информационните технологии" - с 0,3%, отчита НСИ.

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 11,6% по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. Увеличение се наблюдава при всички дейности в състава на сектора, като най-съществен е ръстът при "Информационни услуги" (23,3%) и "Далекосъобщения" (15,8%).