МОСВ върна за оценка проект  за строеж на миниводоем в  защитени зони по НАТУРА
МОСВ върна за оценка проект за строеж на миниводоем в защитени зони по НАТУРА / снимка: DarikNews.bg, архив

Министерството на околната среда е уважило жалбата на две неправителствени организации, които настояха да се направи оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционен проект в района на крумомовградското село Сбор. Както Дарик ви информира в средата на юни, Българското дружество за защита на птиците и фондация „Новото тракийско злато" обжалваха пред екоминистерството решението на РИОСВ-Хасково, с което се преценяваше, че не е нужно да се извършва ОВОС по искането да се строи микроводоем в района. Един от аргументите на двете организации е, че хидросъоръжението попада в защитените зони от НАТУРА 2000 - „Родопи Източни" и „Крумовица", като ще засегне и популацията на някои от защитените птици и животни там.

С решение на служебния екоминистър Светлана Жекова от края на август се приемат част от аргументите в жалбата на двете организации, като се констатират и пропуски по инвестиционното предложение за строежа на миниводоем до село Сбор. Това означава, че искането на СНЦ „Ефективно стопанство" в Крумовград и Ахмед Юмер да строят в района миниводоем задължително ще мине през пълната процедура на оценката за въздействие на околната среда.

Предисторията - рисковете за природата срещу потенциални ползи

Според двете организации - фондация „Новото тракийско злато" и сдружение „Българско дружество за защита на птиците" рисковете за дивата природа в Източните Родопи от този строеж край село Сбор са повече от ползите. В своя жалба те настояха МОСВ да ревизира решението на местната инспекция в Хасково и да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда за това инвестиционно намерение. Освен, че попада в границите на две защитени зони от НАТУРА 2000 според организациите изграждането на съоръжение на река Дюшюндере би имало пряко негативно влияние върху природните забележителности „Водопада" и „Душан".

Още в средата на юни от РИОСВ-Хасково подчертаха пред Дарик, че инвеститорът няма да строи язовир, а миниводоем - яз, който няма как да наруши биоразнообразието в района и затова и е взета преценка да не се възлага ОВОС за този проект. Пак тогава от фондация „Новото тракийско злато" обясниха, че проектът засяга чувствителна зона, като там има богато местообитание на редки птици и животни. „Винаги има решения природата и бизнесът да могат да бъдат съчетани. В този случай обаче трябва да се погледне по-внимателно, да се видят рисковете, които според нас са повече от потенциалните ползи", коментираха тогава от фондацията пред Дарик.

„Надяваме се сега, при поисканата от министерството пълна процедура, да се прецени внимателно влиянието върху водният оток, върху съществуващият водопад и крайречните местообитаная", коментира пред Дарик Стойчо Стойчев - директор по природозащита в „Българското дружество за защита на птиците".

Стойчев напомни, че по течението на реката, където се планира хидросъоръжението, се хранят голям брой животни, сред които черния щъркел. Много видове използват водата за водопой през сухите месеци, там се срещали и двата вида сухоземни костенурки в района, както и видрата.

Той допълни, че инвеститорът е заявил намерение и за планирано на по-късен етап строителство на сграда, асфалтиране на път и изграждане на нов електропровод.

„Предишното решението на РИОСВ-Хасково използваше законовата възможност за кратка преценка, с която директорът на инспекцията да разреши дадено инвестиционно предложение, но тя не може да оцени реалното въздействие от подобен проект в района", каза още Стойчо Стойчев.

БДЗП и каякарите бранят и Арда с жалба срещу строеж на мини-ВЕЦ

В района дружеството за защита на птиците и сдружението на каякарите, които практикуват водни спортове тук, водят още една битка - срещу изграждането на мини-ВЕЦ на река Арда между Маджарово и язовир „Студен кладенец". Освен красиво място, предпочитано от туристите в този район, там се срещат защитени видове като черния щъркел, египетския лешояд, видрата.

„Този случай е доста по-драстичен от проекта край село Сбор. Тази малка ВЕЦ на Арда всъщност не е много малка, защото стената, която се планира е висока няколко метра, а това ще промени драстично водния режим на реката в една от най-красивите й части - между Маджарово и язовир „Студен кладенец", обясни Стойчо Стойчев.

По думите му това инвестиционно намерение е старо и би трябвало решението за него да е невалидно, защото вече има пълна забрана за изграждане на мини-ВЕЦ в зони по НАТУРА 2000. С аргумента обаче, че решението за този проект е взето преди забраната, се разрешава отново, но преместено вече на ново място - на повече от километър, обясни Стойчев. Според него заради новото място вече става дума за нов проект, който не би трябвало да бъде разрешен.

„Неслучайно има такава забрана за изграждане на мини-ВЕЦ в зони по НАТУРА, защото в България бяха построени много такива централи, стимулирани от преференциалните цени на тази енергия, които унищожиха много ценни местообитания по реките", напомни експертът в БДЗП.