ЕVN oстава единствен партньор на НЕК в проекта „Горна Арда”
ЕVN oстава единствен партньор на НЕК в проекта „Горна Арда” / снимка: Sofia Photo Agency

EVN AG остава единствен партньор на Национална електрическа компания в проекта за изграждане на хидроенергиен възел „Горна Арда”. Другият кандидат за дял в проекта Alpine Bau GmbH се оттегли от планираната роля на акционер в ХЕК „Горна Арда”. В резултат на това Alpine Bau GmbH прехвърля всички права и задължения в проекта на EVN AG, съобщават от енергийната компания.

Очаква се EVN AG в най-скоро време да предложи на НЕК ЕАД актуализирано споразумение за сътрудничество по проекта, отразяващо новите обстоятелства.

EVN AG уверява, че промяната на дяловото участие в проекта няма да доведе до забавяне на работите. Освен това EVN AG се стреми към ускоряване на партньорството с НЕК ЕАД, за да гарантира максимално бърз старт на ХЕК „Горна Арда” и осигуряване на „зелена” енергия от водноелектрическите централи на каскадата за клиентите на компанията в региона, се казва в съобщението.

EVN AG е изпратила уведомителни писма за промяната в партньорските взаимоотношения по проекта ХЕК „Горна Арда” до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, до министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, до изпълнителния директор на НЕК ЕАД Красимир Първанов, до CCG Insaat Sanayi Yatirim ve Turizm A.S. („Джейлан груп Иншаат Санаи Ятъръм ве Туризъм А.С.), както и до Alpine Bau GmbH, допълват от EVN.

„Горна Арда” е създадена през 1999 г. след междуправителствена спогодба между България и Турция от НЕК и турската „Джейлан холдинг”, заменена по-късно от Джейлан груп Иншаат Санаи Ятъръм ве Туризъм А.С. Проектът на каскадата предвижда изграждането на водноелектрическа генерираща мощност до 170 MW по течението на река Арда.

На 2 септември 2009 г. Министерски съвет на България обяви решението си да рестартира проекта и да допусне като инвеститори в проекта на мястото на „Джейлан холдинг” австрийските компании EVN AG и Alpine Bau GmbH. Двете компании се договориха за откупуване на дела на турския холдинг.

Реализирането на проекта „Горна Арда” ще допринесе за гъвкавостта на енергийния микс на страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия. „България се превърна в предпочитано място в плановете за бъдещо развитие на EVN Групата. Проектът „Горна Арда” е дългосрочна стратегическа инвестиция както за EVN, така и за региона”, подчерта значението на хидроенергийния възел Петер Лайр, член на Управителния съвет на EVN AG.