Депутатите приеха новия закон за виното и спиртните напитки

Депутатите приеха новия закон за виното и спиртните напитки
Депутатите приеха новия закон за виното и спиртните напитки / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Традиционни български спиртни напитки и продукти са винена, гроздова, джиброва и плодова ракия, ракия от плодови джибри, анасонова спиртна напитка „Мастика“, мента, винен, зърнен и плодов дестилат. Това записа парламентът в новия закон за виното и спиртните напитки, който днес беше приет окончателно на второ четене.

Минималното алкохолно съдържание на винената ракия трябва да е 37,5%, на гроздовата - поне 40 градуса. По-нискоалкохолна може да е ракията от гроздови джибри, за която изискването е минимум 37,5 обемни процента. Същото алкохолно съдържание е минимумът, ако напитката се продава за плодова ракия и ракия от плодови джибри. За мастиката минимумът алкохол е 47 обемни процента.

Ако напитките не отговарят на тези изисквания, глобата е от 3000 до 30 000 лв. До 100 000 лева може да стигне санкцията за използване на търговска марка или друго означение на спиртна напитка, от които се създава представа за местен продукт или за внос, а всъщност произходът не е истински.

Между 3000 и 10 000 лева е глобата за физически лица, които използват чуждо име или чужд адрес при етикетиране на вина или лозаро-винарски напитки.

Законът влиза в сила три месеца след обнародване в Държавен вестник. Всички подзаконови нормативни актове ще бъдат обединени в Правилник за прилагане на закона с цел облекчаване на административното регулиране и административния контрол на производителите.