/ БГНЕС, архив
Физическите лица могат да подават годишната си декларация за облагане на доходите за 2018 г. от 10 януари, съобщава Националната агенция по приходите (НАП). Декларацията може да се подава чрез електронната услуга и на хартиен носител в офисите на НАП.
 
Подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци за 2018 г. чрез електронната услуга на НАП също ще започне на 10 януари.
 
До 10 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, с няколко изключения.
 
По електронен път няма да може да се подава заявление за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация. Няма да е достъпна и електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).