Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / ThinkStock/Getty Images
"Булгартрансгаз" ще отвори днес офертите в процедурата за избор на изпълнител за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура.

„Булгартрансгаз” поднови проекта „Турски поток”
 
Заседанието на комисията за провеждане на откритата процедура ще бъде от 13.00 часа, в сградата на "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от дружеството.

Процедурата е с наименование "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап: "Линейна част".

Търгът за строежа на „Турски поток“ ще бъде възобновен

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), на заседанието ще бъдат отворени постъпилите оферти и ще бъде оповестено тяхното съдържание.
БТА