/ Sofia Photo Agency, архив
"Холдинг БДЖ" ЕАД погасява задълженията си към държавния бюджет, които са в размер на 42 млн. лева. Средствата са осигурени чрез безлихвен заем в резултат на получената нотификация от ЕК, съобщиха от БДЖ.
 
Задълженията на дружеството към Бюджета са формирани в резултат на извършени плащания след активирани държавни гаранции за погасяване на вноски по получени заеми от Световната банка по Проект за преструктуриране на железницата в България от 1995 г.
 
Чрез погасяването на тези задължения ще бъдат спестени наказателни лихви, които възлизат на 2,7 млн. лева на годишна база.