Благоевград

Савеклиева с перлена огърлица за ЧРД

29 ноември 2012 16:42 | Автор: Дарик Благоевград

Савеклиева с перлена огърлица за ЧРД
© снимка: ГЕРБ  

Председателят на Общинския съвет в Благоевград и областен координатор на ГЕРБ Даниела Савеклиева цял ден приемаше поздравления по повод рождения си ден.

За празника си Савеклиева получи много подаръци и прекрасни букети с цветя. Сред първите, които я изненадаха, бяха синът й и съпругът й Владимир.

От Общинската администрация подарък – красива перлена огърлица и огромен букет, Савеклиева получи от кмета Атанас Камбитов.

С оригинален подарък я сюрпризираха и Жени ГЕРБ, чийто председател е парламентарният шеф. Най-голямата изненада и поднесоха младежите от ГЕРБ, които и подариха изискан стенен часовник.

Цветя и пожелания Савеклиева получи от депутатите на ГЕРБ, общински съветници, от партийните структури в областта.Етикети: Даниела Савеклиева, ГЕРБ

Коментари

Коментирай

Подреди: Първите отгоре Последните отгоре

 • Страница:
 • 1
#3

за ГЕРБ-защо допускате тази гавра с тея хора ! - 30.11.2012 г. 12:42:24


Подател:
От Ивалина Георгиева Иванова
гр. Сандански 2800,
ж.к. „Спартак”,
бл.№7, вх.А, ет.7, ап.№2
E_mail: rescue_sandanski@abv.bg
GSM: +359897643666


Получател:
До:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
тел.: 9405 430, 988 29 54
факс: 987 25 17
e-mail: press@mrrb.government.bg


До:

(c) Министерски Съвет на Република България

1594 София бул. “Дондуков” №1
- тел. централа (+359 2) 940 29 99
Отдел „Приемна”
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 20 56
е-mail: GIS@government.bg

До:

Министъра по управление на средствата от Европейския съюз
адрес: София 1594, бул. Дондуков 1
тел. (+359 2) 940 20 65
е-mail: minister.eufunds@government.bgКопие до:


- Г-н Жозе Мануел Барозу,
Председател на Европейската комисия

- Г-жа Вивиан Рединг,
Заместник-председател на
Европейската комисия
и Еврокомисар по
Правосъдие, основни права
и гражданство
- Г-н Йоханес Хан,
Еврокомисар по Регионална политика
- Г-н Янез Поточник,
Еврокомисар по околна среда
- Главна Дирекция „Регонална политика”
на Европейската комисия
- Европейската служба
за борба с измамите (OLAF)

- Представителството на
Европейската комисия в България

- Г-н Никифорос Димандурос,
Европейски омбудсман

- Посолствата на държавите-членки
на Европейския съюз
- Агенция за държавна финансова инспекция
- Главния омбудсман на Р. България
- До медиите в Р. България

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ -
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА –
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО Г- ЖА НОНА КАРАДЖОВА -
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ -
МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОПИЕ:

Г-Н ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРОЗУ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Г-ЖА ВИВИАН РЕДИНГ -
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И
ЕВРОКОМИСАР ПО ПРАВОСЪДИЕ,
ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО
Г-Н ЙОХАНЕС ХАН -
ЕВРОКОМИСАР ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
Г-Н ВАЛТЕР ДЕФАА -
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА”

Г-Н МИШЕЛ БАРНИЕ –
ЕВРОКОМИСАР ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И УСЛУГИ

Г-Н ЯНЕЗ ПОТОЧНИК-
ЕВРОКОМИСАР ПО ОКОЛНА СРЕДА

Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА –
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА
БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

Г-Н НИКИФОРОС ДИМАНДУРОС -
ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ТЕХНИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
ПОСЛАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ-
ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА-
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА
ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА Р. БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАДЖОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,Казвам се Ивалина Иванова – председател на инициативния комитет за спиране на проекта: "Корекция на река Санданска Бистрица - градския парк Сандански".
Надявам се въпреки необичайно-дългото ми писмо, да проявите търпение и благоразумие да го прочетете до край, за което предварително Ви благодаря!
Постарала съм се в хронологична последователност, задълбочено и аналитично да представя събитията около четиримесечната ни епична и уморителна битка срещу един фрапиращо-скандален проект, с вносител кмета на общ. Сандански за финансирането му по Оперативна програма „Регионално развитие”, чието изпълнение започна в средата на м. август, тази година.
Проект, по който преднамерено и умело са били подведeни европейските финансиращи органи, за да отпуснат близо 1 млн. лева за корекция на речното корито (на р. Санданска Бистрица) под абсурдния предлог за превенция от наводнения, и при това в участък, от който експертно-доказано нито един метър не попада в рискова зона.
Корекция нанесла непоправими щети на природата в прочутия с уникалната си красота- градски парк на Сандански, с чудовищното изсичане на над 100 броя безценни, вековни дървета довело до остро-изразено негативно въздействие върху микроклимата в този район и безвъзвратното унищожение на приказният му ландшафт.
Един разрушителен акт, отключил мощна вълна от обществено недоволство и намерила израз в серия от масови, граждански протести със сраведливото искане за незабавно спиране изпълнението на този варварски проект и с настояване за неговото публично преразглеждане.
Уви, огромния обществен натиск и многобройните протестни действия не трогнаха властите , които най-безочливо позволиха строително-монтажните изстъпления по злополучния проект да продължават с пълна пара и до днес.
И въпреки засиления обществен интерес към него и разразилите се вълнения, поръчителите му, преднамерено и упорито отказват законово обоснования достъп на гражданите до документацията на проекта, явно заради страховете им да не се разкрият и разгласят грижливо-пазените нередности по него.
Факт, който идва да потвърди основателните опасения за облагодетелстване на частни интереси от тази корекция, зад умело-прикритото користно намерение тя да обезпечи инфраструктурно и комуникационно съседните частни имоти, преотредени предварително за изграждане на ваканционно селище.
Писмото е с копие и до ръководителите на европейските институции, като продължение на започналата ни вече с тях кореспонденция, надлежно имформирайки ги за продължаващите безобразия и строителни извращения по този проект.
С копие и до Техни Превъзходителства – посланиците на държавите-членки на Европйския съюз, информирайки ги за случващите се безобразия в една малка, българска община, и за начина, по който се харчат парите на техните данъкплатци за природоунищожителни проекти.
Изнесените по-долу в писмото факти са придружени с интернет-линкове (извадки от медии, социални мрежи, итервюта анализи, изказвания и документирани събития свърани с проекта), онагледявайки по този начин всяка моя теза и в подкрепа на фактите изложени тук, за тяхнато обективно, достоверно и безпристрастно представяне .
Приложила съм към писмото са и копия от документи, снимков материал, писма, в потвърждение на доказателствата илюстриращи очевидната злоупотребва с европейски средства и безочливо погазване на обществения интерес.
Така в едно компактно писмо е събрана и разказана цялата история около този зловещ проект и съпровождащата го хронология , така че по неопровержим и безспорен начин да бъде представена истината, която с помощта на медиите да стане достъпна и за широката общественост.
Това ще спести по-нанатътшни излишни полемики, опровержения, спекулации и манипулативно-изкривяване на фактите, които да доведат до още по-голямо разтакаване, което ще е само в услуга на неудържимото желание на поръчителите на този проект той да бъде необезпокоявано завършен.
Събраните доказателства и аргументи тук са достатъчни, за да могат отговорните институции и разследващи органи (български и европейски) да се заемат сериозно със случая и да предприемат съответните действия по неговото разрешаване.


И така,
В отговор на мой сигнал / относно проект № BG161PO001-1.4.06-0032-C001, финансиран чрез схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-06/2010/025-01 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” (с беницифиент Община Сандански, и одобрен бюджет от 931 473 BGN) /, адресиран лично до Премиера на Р. България, Г-н Бойко Борисов, получих на 23.08.2012 г. копие от писмо изпратено от Министерски Съвет, адресирано и до: Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите, до г-н К. Хаджигаев – Областен управител на Област Благоевград и до г-н А. Тотев – кмет на Община Сандански, за ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА по направеното от мен изложение. За резултатите от същата проверка се изисква чрез мен да бъдат уведомени отдел „Приемна” и гражданите.
В приложенията към писмото ми, сме прикачили и копие от това писмо.
Разбира се, очакването на тази проверка бе отразено в медиите и посрещната от хората с огромни надежди премиерът на страната ни да помогне и в този случай обществения интерес да бъде защитен :

http://www.radiogea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=788:-q-q&catid=35:2011-10-10-05-47-56&Itemid=37

Бих искала обаче да изразя огромното р а з о ч а р о в а н и е на мен и съгражданите ми от липсата на всякаква информация до сега по този въпрос.
На няколко пъти сме искали такава от ОбА- Сандански, Общински Съвет - Сандански и Областна управа – Благоевград, от където за съжаление сме получавали само един и същ отговор: „Не разполагаме с нищо!”.
Четири месеца от получаването на това писмо, все по-основателни стават съмненията, че изобщо такава проверка е била назначавана и извършвана.
Успоредно с това строително-монтажните работи по проекта не са преустановявани въобще през цялото това време, и извършването им продължава усилено и до днес.
Не сме виждали и никакви съпровождащи документи задължителни за една такава проверка - заповед за назначаване на комисия, протоколи(с констатации, предписания, заключения.
А през това време протестите, дебатите и вълненията на гражданите не са стихвали, както и отразяването на проблема в медиите.
Нека припомня, че още в началото (в средата на м. август) на протестните действия, само за четири дни бяха събрани над 2 000 подписа (като броят им можеше да бъде многократно по-голям разбира се, но кампанията по събирането на подписите я спряхме веднага след като се разгласи сред обществеността писмото на правителството за предстоящата министерска проверка, вдъхнала надеждата за справедлива, премиерска намеса) с искане за спирането на проекта, и бе създадена фейсбук-група „За запазване и спиране изсичането на парка в гр. Сандански”, в която се присъединиха над 3 800 интернет-потребители (жители на гр. Сандански).

http://www.facebook.com/groups/399459603454323/

Многобройните протести, подкрепeни от редица граждански и природозащитни, неправителствени организации по никакъв начин не успяха да стреснат представителите на местната власт и да им повлияят за спирането на проекта.
Група граждани внесоха искане в Общински съвет – Сандански да се гласува незабавното прекратяване на всякакви дейности по корекция на коритото на р. Санданска Бистрица и за преразглеждане на проекта чрез широка, обществена дискусия. На последвалата общинска сесия обаче, вместо да се съобразят със създалата се нагнетена обстановка на обществено напрежение, мнозинството общински съветници (същите, които са и гласували прокарването на този проект) побързаха без капка свян и стеснение(очевидно предварително-инструктирани ..досещате се от кого) безочливо /скрити зад колективната безотговорност разбира се,..както винаги е ставало/ да презаявят отново неаргументирана си и безпринципна подкрепа за проекта (позволявайки по този начин строителните работи в парка да продължат), с кретенския мотив, че вече е назначена проверка от МС и ако се открие нещо нередно проектът и без това ще бъде спрян.

http://www.radiogea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=789:2012-08-31-10-02-49&catid=35:2011-10-10-05-47-56&Itemid=37

Така всякакви опити от страна на хората и представители на опозицията за дебат по този проект бяха посечени, а администрацията и водачът й – спокойни, че предначертаните им користни планове остават непобутнати.
С присъщата си арогантност и безсрамие, кметът побърза да се измъкне от клещите на разпалилото се обществено недоволство, приписвайки на протестите политически привкус. Видимо притеснени няколко дни под ред представители на послушната му адмнистрация в старателно-организирани прес-конференции не спряха като папагали да му пригласят в слабоумните интепретации за привиждащото им се политическо подклаждане на общесвеното негодувание. След като разбра, че никой трезвомислещ човек няма да се върже на това идиотско оправдание, градоначалникът предприе нова отбранителна стратегия – безобидно да се обяснява и обещава как повече нямало да се секат дървета в парка, колко хубаво щяло да изглежда мястото един ден като се завършил проекта и как „хулиганстващите еколози” (така охарактеризира протестиращите) само щели да попречат на това му «благородно дело».
Но когато и тези му небивалици не хванаха дикиш, съвсем ново /различно от предишните/ просветление завладя мисловния му защитен рефлекс с бляскавата сентенция, цитирам дословно: «Протестите са инспирирани от хора с реституционни претенции в парка.».
Цялото това нагло и безочливо поведение на кмета предизвика още по-голямо възмущение и остра реакция срещу манипулативните му опити да заглуши и неглижира справедливото недоволство на хората (пред сградата на кметството се събираха множество със скандирания за оставката му).
И след като негодуванието на санданчани ескалираше с всеки изминал ден, сформирахме инициативен комитет, който да поведе и овладее обществения гняв, да придаде организирана (мирна) форма на тези протести, да осигури обективното им медийно отразяване, с настояване пред отговорните институции работите по този разрушителен проект да бъдат незабавно преустановени.
Бе време раздразнения в уязвимостта си местен управник да покаже мускули и със самовластническа демонстрация на всесилен деспот да създаде спънки пред организаторите на протестите , разпореждайки се на покорни служители от местното полицейско управление да привикват в кабинетите им без никакво законово основание мен и хора от комитета на безумни разпити и отправяне на заканителни предупреждения, с дръзкия замисъл да всеят смут и уплаха в организаторите на протеста, и да ни разколебаят от предприемане на по-нататъшни протестни действия. Това не ни пречупи разбира се и по никакъв начин не се поддадохме на репресивния подход на един 70-годишен, местен управник - продукт на старата, комунистическа номенклатура, за който е публична тайна, че управлява общината ни с прилагане на добре-отработени и усвоени, авторитарно-манипулативни похвати. Същият, който в (колкото и странно да Ви звучи в демократично време) е стегнал суверена във властническо подчинение и покорство чрез всяване и поддържане на с т р а х у населението (от загуба на работни места, от проверки, от административен рекет, от уволнения, от властови натиск, от бюрократични спънки и др.) при непослушание, противопоставяне, опълчване или изразяване на позиции и мнения различни от неговите. Всеки до сега дръзнал да се опълчи на „бащата на общината” (както го наричат хората тук), бива безмилостно смачкван. Ще илюстрирам всадения страх от деспотичния повелител с един пример:
Когато поискахме да се разпечатат и размножат листовки, които да раздадем на съграждните, за да ги уведомим за мястото и датата на протеста ни, собствениците на всички фото-студия в града ни отказаха с един и същ мотив - че се с т р а х у в а т от ответни наказателно-отмъстителни акции от страна на придворната /общинска/ администрация.
Представяте ли си? ..Наложи се да ходим в гр. Благоевград и там да поръчаме направата им.
Като истински подвиг бе определен масовия граждански протест срещу изрязването на дърветата в парка. Ставали сме свидетели преди това на редица безумия и беззаконни деяния вършени от всемогъщия и недосегаем властелин, болезнено и мъчително преглъщани с мълчание (от страх), но нанесения безпощаден и съкрушителен удар /бруталната и варварска сеч/ в сърцето на санданчани (градския им парк), отприщи неудържим гняв у хората, който този път надви страха им и превъзмогвайки своята боязън и търпимост, излязоха масово на улицата, за да изразят своето открито негодувание и възмущение към прелялата от садистична наглост и безочливост чаша на господарско безчинство.
Не се жалвахме тогава от кметско-ченгеджийската гавра в РПУ-Сандански (пред съответните български и международни ,правозащитни институции и организации за защита правата на човека) за грубо-погазеното ни достойнство, за причиненото ни унижение и нарушени граждански права, само защото не искахме да отклоняваме общественото внимание към нас и да разсейваме генерираната, протестна енергия.
Предпочетохме да съсредоточим всичките си усилия и действия върху отстояване на справедливата ни кауза за спасяването на парка ни.
(Приложили сме към това писмо снимки от протестните действия на гражданите).

След това властелинът продължи съвсем да улеква (в опитите си да омилостиви избирателите си) с жалките си изцепки в медиите, че на мястото на корекцията имал намерение да строи площадка за стрийт-фитнес.
..А пък по-късно реши да постави и информационна табелка до строителния обект, с успокоителния надпис, че предстои засаждане на млади фиданки.
А доверието в Областната управа отдавна бе изгубено, когато още през м. януари (осем месеца преди стартирането на проекта) чрез писмени сигнали бе уведомявана неколкократно с предупреждения за предстоящите вреди и негативни последствия от този пагубен проект, и която от неудобство (два дни след унищожителната сеч в парка и гневните протести на хората) панически свика комисия (колкото да измие ръцете си) за проверка (оказала се напълно безмислена и формана) от експерти на регионалните: РИОСВ – Благоевград и БД ЗБР.
Същите освен да размятат абсурдните си ‘разрешения’ от далечната 2009-та г.(едно от които за отпадане необходимостта от изготвяне на ОВОС) и да констатират пропуснати срокове за обжалване на тези разрешения (сякаш са били широкодостъпни за обществеността), друго не свършиха (като изключим констатацията им за броя на изрязаните дървета значително надвишаващ този на предварително заложения по проект). Когато ги заведохме на мястото на сечта, трудно успяха да скрият срама и разочарованието си от стореното, като с плахо повдигане на рамене, в израз на съжаление прехвърлиха свенливо отговорността и вината към общинските съветници ( за това, че изобщо са гласували такъв проект). А аз питам, за да бъде той впоследствие безпрепятствено придвижен, не се ли е случило това именно със знанието и съгласието на компетентните държавни органи и техните регионални подразделения ??!! .. ,и при това чрез удивителен институционален синхрон и завидна административна координация (Обърнете внимание: На 12.02.2009 Директорът на басейнова дирекция БД ЗБР издава Разрешително за ползване на воден обект, и ведната на другия ден /13.02.2009/, другият директор на РИОСВ – Благоевград издава на свой ред Решение да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционното предложение ).
На санданчани все пак им остана да разчитат на адекватната намеса от страна на правителството. Но липсата обаче на каквато и да е реакция от страна на държавните институции до момента, за жалост изпари и последните надежди у тях, че нещо би могло да се промени.
Точно обратно – засилиха се основателно подозренията, че съвсем съзнателно действията на местната администрация по този проект се покриват от органите на централната власт.
През цялото това време санданчани безпомощно ставаха свидетели на б е з п р е ц е д е н т н о (от близо едновековното му съществуване) посегателство върху парка им с чудовищното унищожение на една от най-красивите му части, въпреки всички усилия на инициативния граждански комитет да предизвика у отговорните институции спирането на този варварски проект.

С времето се потвърдиха и петте лъжи на управляващите за проекта, разобличени публично от независими експерти:

http://www.sandanski1.com/sandanski1.php?subaction=showfull&id=1345041984&archive=&start_from=&ucat=14#.UJkO0mfDVqo

Излагаме по-надолу в подкрепа на това и самата ф а к т о л о г и я:

 Стана ясно, че кметът и Общинския съвет не са били искрени за крайните резултати и ползи от проекта, като умишлено са подвели както местната общественост, така и държавните и европейски органи, имащи отношение към проекта. И всичко това без никаква обществена дискусия, зад преднамерено-спусната информационна завеса и силно-ограничена осведоменост.

http://www.sandanski1.com/sandanski1.php?subaction=showfull&id=1344789241&archive=&start_from=&ucat=16#.UJlFgmfDVqo

В потвърждение на тази теза е и упорития о т к а з на общината да предостави проектната документация за разглеждането й от гражданите.
По реда на Закона за достъп до обществена информация поискахме (със Заявление депозирано на 02.10.2012) на технически носител копие от техническия проект. Беше ни отказано с решение на кмета на общината на четиринадесетия (последен, 16.10.2012) ден от 14 дневния законово-допустим срок за разглеждане на заявлението ни(съгл. Чл. 28, ал.1 от ЗДОИ), с мотива, /цитирам/: "Формата, в която се иска информацията, дава възможност за неправомерна обработка на проектната документация, с която Община Сандански е кандидатствала по проекта пред МРРБ. Предоставянето в исканата форма нарушава авторските права по отношение на техническия проект, изработен от авторския екип".
В него е записано още „...Така поисканата информация не е налична на технически носител, както и няма техническа възможност да бъде предоставена в тази форма”. Колко абсурдно, нали?!! .. И понеже отговорът не ни изненада (предварително бяхме наясно, че от „отзивчивата”община ще ни бъде отказано), изпратихме в същия ден още едно искане (същото такова) до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от където на осмия ден ни изпратиха писмо, с което да ни уведомяват, че исканата от нас информация се отнася до трети лица (бел.ред. ОбА Сандански), и поради тази причина срокът на разглеждане на заявлението ни се удължава с 14 дни (толкова време им е било необходимо на министерството, за да поискат писмено съгласие от общината). Този честно-казано неочакван отговор от МРРБ обаче постави под сериозно съмнение прозрачността на проекта и неговата публична достъпност.
Говоря в множествено число (хората) тъй като всеки един документ, всяко едно писмо получени от общинските и/или държавни институции се публикува във фейсбук-страницата ни, за да бъдат достъпни за по-широк кръг от хора.
Искам да обърна внимание на Чл. 31. (5) от Закона за достъп до обществена информация, където е записано:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Дали служителите в това ведомство са прочели този текст от Закона за да се съобразят с него, или умишлено са го игнорирали?! ..А може би пък по някакъв техен (странен) критерий са си преценили, че в дадения случай отсъства ‘достатъчно-надделяващ’ обществен интерес.. ?!?! .. СМЕШНО, нали? ..Смешно, но същевременно и изключително-тревожно когато управляващия орган на ОПРР /Оперативна програма „Регионално развитие” – източника на финансирането на този проект/ - Министерството на регионалното развитие и благоустройството тълкува закона по този нелеп начин за скандален проект, отключил вълна от обществено недоволство и намерила израз в серия от масови, граждански протести, при това широко отразени в редица електронни и печатни медии.
Ако служителите на това ведомство случайно са проспали, неглижирали или евентуално позабравили тези събития , ще могат да си ги припомнят с няколкото интернет- линкове придружаващи това писмо.
И така, четиринадесет дни след известието им, получихме ‘Заповед’ на И.Д. на Дирекция Правна на МРРБ с решение преписано 1:1 от това на общината, в което отново се казва: „..Формата, в която се иска информацията, дава възможност за неправомерна обработка на проектната документация, с която Община Сандански е кандидатствала по проекта пред МРРБ. Предоставянето в исканата форма нарушава авторските права по отношение на техническия проект, изработен от авторския екип.”, както и другия абзац: „Заявената информация не е налична на технически носител, както и няма техническа възможност да бъде представена в тази форма..” ..Каква изумителна, между-институционална стиковка и сговорчивост в засекретяването на един обществен проект !!!!

Вие вярвате ли, че проект спечелил европейско финансиране (по ОПРР) няма да го има на технически носител в ОбА – Сандански и в МРРБ ??????????????
А и за каква неправомерна обработка на документацията става въпрос, и какво нарушение на авторските права ?!?!?!?!?!?!?!?!?

Разбира се, тези абсурдни ‘Решения’ ще бъдат обжалвани пред съответните административни съдилища, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, но все пак сметнах за необходимо да опиша осеяния с неизвестности дълъг път на законно-обоснован, обществен достъп до един очевидно оказал се „строго-засекретен” и „грижливо-прикриван” проект.

Обърнете внимание: От подаване на заявленията ми до получаването на заповедта от МРРБ са изминали 28 дни. Почти един месец е бил необходим на МРРБ и ОбА - Сандански да умуват, мъдруват и кореспондират помежду си до като консенсусно накрая и двете администрации ни изпратят своя о т к а з. Наясно са и, че процедурите по обжалване също ще отнемат не малко време.
С това разиграване, властите най-вероятно се надяват да ни откажат от по-нататъшни опити да се доберем до проекта.
Дали само се подиграват с нас, или пък това е умишлено протакване до като с интензивно-извършваните през това време строително-монтажните работи на обекта се опитват да прикрият и/или изменят някои детайли от проекта и от неговото изпълнение.
Факт е, че от началото на протестите /14.08.2012/ до сега са изминали близо четири месеца, през които работите на строителната площадка не са преустановявани и за ден. Вероятно управляващите са се надявали обществените реакции и страсти да утихнат бързо и обстановката около тях да се успокои, но поне за сега тези им очаквания не се оправдават.
Прави впечатление как градоначалникът форсира рязко PR-изявите си напоследък, и чрез шумно медийно отразяване с фанфари взе да се появява на първи копки (смешно размятайки кирки и лопати) при откриване на нови строителни площадки (разбира се по проекти със съмнително-сключени договори за обществени поръчки, които трябва да бъдат също обект на разследващите органи), с помпозни чествания на национални празници и фестивалчета, с единствената цел да позачисти тотално-сриналата му се репутация, и в отчаяни опити да възвърне сгромолясалото се доверие в избирателите му.
Силно-порицаваният господар не спира да изтъква преизбирането му на този пост, но уважаеми дами и господа, нужно ли е да откривам топлата вода с обяснение за това как се провеждат избори в страната ни и по какъв начин се печелят (и то за отдавна-вкопал се във властта управник).

По всичко личи, че желанието ни да разгледаме и да се запознаем в детайли с проектната документация видимо ги притеснява. Знаят, че намеренията ни са да открием и разобличим с помощта и на независими експерти всички неточности, нередности, разминавания и съмнителни моменти в нея. Именно от това се с т р а х у в а т управляващите, а не от нарушаване на авторски права.

От тук и изводът, който можем да направим:

Със сигурност има нещо н е р е д н о в този проект и за това администрацията умишлено го крие от санданчани.


Забележете, на общински съветници (гласували ‘против’ прокарването на този проект) поискали от общинска администрация плановете на проекта, също им бе о т к а з а н о.

http://www.viaranews.com/index2.php?id=14916&catid34&Itemid=50

Независими строителни инженери и архитекти успели да надзърнат зад металната ограда на строителния обект, са констатирали редица безумни технически решения по изпълнението на проекта, които будят основателна тревога /икономия на строителен материал (изключително-крехки размери на арматурните заготовки несъответстващи за такъв тип подпорни стени, побързали бързо да прикрият със залетия бетон), паянтави габиони, липсващи барбакани и др./.
Гражданите бяха свидетели как бетонната стена на левия бряг на реката /в участъка на корекцията/, облицована доскоро с отпадъчни мраморни отломки, се сдобива с нова "дреха" - от гранит.
Операция по подмяната на тази „дреха” започна след възмутителните коментари на гражданите /станали свидетели на това строително престъпление/в социалната мрежа, и след като общинският съветник инж. Андон Ризов постави писмено пет въпроса пред властите.
В първия от тях се изразява съмнение и тревога какво ли би станало след 5 години с иначе красивата мраморна облицовка, "подходяща повече за някой новобогаташки дом" под ударите на камъните, които Санданска Бистрица търкаля при силни води.
Общинският съветник пита и за качеството на изпълнение на т. нар. габиони (мрежести паралелепипеди от арматурно желязо, напълнени с обли камъни), чиято функция е да предпазва основата на бетонната стена от ерозионното действие на течението.
От клипа, на който е заснет последния проливен дъжд се вижда как водата е успяла да преодолее загражданията и оголи габионите.
По думите на инж. Ризов, разходът за монтажа им е струвал - 153 460 лева, отделно още 22 000 за транспорт на влаганите в тях камъни от място, отстоящо на 5 км ;-), както е записано в КСС (количествено-стойностните сметки).
Изобщо има ли строителен надзор по този проект и как се упражнява той?!?!

Някои от общинските съветници дори изразиха тревожното опасение, че се работи по проект, р а з л и ч е н от този, с който общината е кандидатствала пред финансиращия орган.

Снимки от мястото на тази подмяна може да видите тук:
http://www.sandanski1.com/sandanski1z.php?subaction=showfull&id=1349949226&archive=&start_from=&ucat=34#.UJu7Q2fDVqo

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151179631304691&set=a.10151077503484691.451859.105420384690&type=3&theater


Към приложенията в това писмо сме прикачили всичките тези решенията на отговорните български институции, свързани с неуспешните ни опити за достъп до”засекретената”проектна документация.

Все по-основателни стават първоначалните подозрения, че този проект обслужва основно частни интереси (за които ще стане на въпрос малко по-надолу в писмото), в разрез с обществените и природни такива.

Тук е мястото да припомня, че според наскоро публикувания доклад на ИПАИ (Института за правни анализи и изследвания), ОБЩИНА САНДАНСКИ ПОПАДА В СПИСЪКА НА НАЙ-НЕПРОЗРАЧНИТЕ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ.
Адресати на доклада са г-жа Вивиан Рединг - Европейски комисар по правосъдие, основни права и гражданство – пазител на Хартата на основните права на Европейския съюз и Вицепрезидент г-н Мишел Барние - Европейския комисар за вътрешен пазар и услуги. Автор на Междинен доклад №1 е работна група, конституирана към Центъра за национално сътрудничество (ЦНС) на ИПАИ.
Експертите на организацията констатират наличие на нормативно установен сложен за възприемане и прилагане от българските общини правен режим, регулиращ процесите на планиране, подготовка на документации за участие, съгласуване на проекти на документи, провеждане на процедури и контрол върху изпълнението на сключени договори за обществени поръчки, който не установи ефективни гаранции, осигуряващи спазването на основните принципи на възлагането – равнопоставеност, публичност, прозрачност и предвидимост в действията на възложителите

Докладът препоръчва "принудително и трайно установяване на ефективна система за гражданско наблюдение”.

http://www.struma.com/politika/sandanski-i-kresna-sa-v-spisuka-na-nai-neprozrachnite-obshtini-v_30184/

Кметът на общината, А. Тотев и подчинената му администрация са се доказали във взимането на решения и упражняване на управленчески практики н а т ъ м н о. Редица примери бихме могли да изредим в подкрепа на това твърдение, ..примери, които очевидно не са останали скрити при изготвянето на въпросния доклад.

В тази връзка, санданчани са се обединили в още една фейсбук-група в социалната мрежа: „АНТИкорупция Сандански”, посветена на „прозрачното” кметско управление в общината ни:

http://www.facebook.com/AnticorupciaSandanski


 При започване изпълнението на проекта, под ударите му попадат над 100 бр. дървета в най-красивия и живописен парков район, в т. ч. вековни представители на Acer, Platanus, Alnus , които бяха изсечени за по-малко от 48 часа (6-8 август) с решение на кмета на общината -Андон Тотев, издадено само два дни след първата копка.

Същият твърдеше, че са изсечени само 52 бр., но това, че общата бройка е много по-голяма ( над 110 бр.) бе видимо за всички, а и установено и отразено в констативен протокол от комисията назначена за проверка на проекта от областната управа. Нещо повече, подготовката за разчистване на строителната площадка (в същия този участък) предварително бе започната още през зимата със „скромно” изрязване на някои дървета (разбира се в по-ограничен брой), осем месеца преди първата копка. Като доказателство за това сме приложили снимков материал от изрязването с отразени върху фотографиите - дата и час.
След гневна реакция на еколозите тогава, местните управници завоалирано оправдаха това им деяние с презумпцията, че правили профилактично почистване на речното корито.
Много странна профилактика, защото (както ще видите от снимките) сред изрязаните дървета, голяма част от тях са крайбрежни.
След това варварско изсичане на над 100 бр. дървета (веднага след първата копка), прекъсната бе безвъзвратно естествената, природна екосистемна връзка на декоративната част от парка с разположения над града горски район.
В този участък (където преди това местните хора, туристите и гостите на града намираха прохлада, спасявайки се от непоносимите юлски и августовски, летни горещини в града) зейна огромна дупка (от липсващите, гъсти корони на изсечените чинари) от открито, обезлесено пространство, което веднага се отрази на микроклимата, с чувствително покачване на температурата там.
Срещу изрязването на дърветата в парка се обявиха и много експерти /ландшафтни архитекти, лесоинженери/, екологични сдружения и природозащитни организации.
http://www.struma.com/otblizo/vekovnoto-durvo-e-cyala-ekosistema-tryabva-da-go-pazim_29302/
http://sandanski1.com/sandanski1.php?subaction=showfull&id=1346105645&archive=&start_from=&ucat=33#.UKrc9mfDVqo
Изключително-възмутително бе бездействието на регионалните контролни органи (РИОСВ - Благоевград) на МОСВ след констатираното нарушение ( когато се установи , че броя на изрязаните дървета значително надвишаващ този, предварително заложения по проект, както и това, че по-голямата част от тях са вековни) и последвалото им абсурдно обяснение, че контролът върху изсичането трябвало да се извършва само от общинската администрация (колко умно!!!! ...същия този, който сече дърветата, трябва и да се самоконтролира !?!?), и че това не влизало в техните задължения.
Какво безобразие само!!!!! ..Нима не са запознати с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие относно ВЕКОВНИТЕ дървета, според който:

Чл. 109. (1) Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице - собственик на имота, в който се намира дървото.
(2) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите и лицето по ал. 1 подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото - вид, възраст, височина и други особености, неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
(3) Протоколът по ал. 2 и скица за местонахождението на дървото се изпращат в Министерството на околната среда и водите.
Чл. 110. Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на дървото за защитено, която се обнародва в "Държавен вестник".
Чл. 111. (1) (Предишен текст на чл. 111 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни:
1. да ги опазват от унищожаване или увреждане;
2. да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта;
3. да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
4. да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

Оказва се, че вместо Кметът на общината и РИОСВ-Благоевград да изготвят съвместно съответните протоколи на вековните чинари в парка и да ги изпратят в МОСВ, откъдето със заповед да бъдат обявени за защитени, те престъпно пренебрегват това си законово задължение , и сякаш с тайно ръкостискане под масата са дали мълчаливото си съгласие за тяхното изсичане.
За да може след това предвидливо в изложените мотиви в Решението на РИОСВ за отпадане необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, да запишат, цитирам:
„- Инвестиционното предложение не засяга защитени видове растения и животни и няма да доведе до увреждане и/ или унищожаване на техните местообитания за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. Не се засягат и консервационно-значими видове.” ..
В същите тези несъстоятелни и парадоксални мотиви е записано още:
„- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид анализа на предоставената информация и критериите по чл. 93, ал.4 от ЗООС”. ..При поискване да видим този анализ, се оказа, че такъв черно на бяло изобщо не съществува. Явно експертите от РИОСВ са анализирали на ум.
Има и друг още по-нелеп мотив:
„- Единствен начин за осигуряване проводимостта на реката и предпазване на околните терени от заливане при прииждане на водите в реката е чрез коригиране на коритото й”.. Какъв проблясък само!!!, .. Редно е сега същите тези ‘ гениални умове’ (които са решили да пренебрегнат експертни заключения, карти и изчисления) изложили това като мотив за отпадане на ОВОС, да изгледат това клипче от развилнялата се река в мястото на корекцията, след последния проливен дъжд паднал преди седмица.

http://www.youtube.com/watch?v=gi-rQmMkJwo&feature=g-user-u

Именно чрез това бeзобразно Решение (Решение№ БД-15-ПР/2009 г.) на директора на РИОСВ – Благоевград да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, се дава и зелената светлина на проекта развързвайки ръцете на поръчителите му за по-нататъшни процедурни действия по прокарването му (за да се стигне и до жадуваното от покровителите на този проект Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на общината).

В приложенията към това писмо сме прикачили и фотографии от мястото на сечта, както и разрешителните на РИОСВ и БД ЗБР, плюс това на кмета на общината, с което той разпорежда изразвянето и изкореняването на дърветата.


 Проектът се финансира като част от схема за превантивна мярка срещу наводнения, но според изготвена окончателна и актуална карта на района, за който отговаря Басейнова Дирекция - Западнобеломорски район (както и на база изчисленията извършени с компютърен модел, разработен от корпуса на военните инженери на САЩ, адаптиран за нашите условия), нито един метър от мястото на корекцията не попада в списъка на потенциалните зони от опасност при наводнения. Още повече, че никога до сега в този участък (дори и при най-разгневени си води и проливни дъждове), реката не е преливала. Това прави обосновката на вносителите на проекта а б с у р д н а, а неговата целесъобразност - тотално к о м п р о м е т и р а н а.

http://www.sandanski1.com/sandanski1.php?subaction=showfull&id=1344789241&archive=&start_from=&ucat=16#.UJlDamfDVqo

Веднага след отстраняване на дърветата, започнаха изкопни работи в речната зона с цел изправяне на речното корито и последващото му бетониране, в следствие на което бе нарушена напълно структурата на естествената, брегова линия на реката и нейното корито.

При първия проливен дъжд паднал преди седмица лъснаха всички д е ф е к т и на този уж „превантивен” проект.

http://www.facebook.com/photo.php?v=4092364180718

http://www.youtube.com/watch?v=gi-rQmMkJwo&feature=g-user-u

Изгледайте клипчето, кадрите са п о т р е с а в а щ и !

Ще видите първото изпитание за р. Санданска Бистрица след началото на "корекцията" й. Коментарите мисля са излишни! ...освен този:
http://www.radiogea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=860:2012-10-29-11-31-40&catid=35:2011-10-10-05-47-56&Itemid=37

А предупреждавахме преди време за това /включително и в отвореното ни писмото до Европейската комисия/ ,за логичните последствия от този несъстоятелен и опасен проект. Още повече, че в европейската практика такъв тип речни „корекции”отдавна са отречени и останали далеч в миналото, тъй като изрязване на крайречната растителност и изправяне на речното корито води до увеличаване скоростта на водата (както и в този случай), от там и нейната разрушителна сила. За това и в ЕС в момента възстановяват речните корита и крайречната растителност, с цел именно да се намали скоростта на течението и да се попречи на разрушителния му ефект в по-долните речни участъци.
Съжалявам само, че не успяхме да заснемем ужасяващата гледка от водите на реката в урбанизираната (надолу по течението й) зона на града, в най-критичната му точка (разположения по протежение на реката в най-ниската част на града жилищен комплекс - ж.к. «Крайречен»), която бе изложена на реален риск от наводняване при същия този проливен дъжд.


 Започват да се потвърждават основателните подозрения, че този проект за корекция на реката обслужва основно ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ, завоалирано прикрити зад абсурдния предлог от риск от наводнения.


На път са да се окажат верни предположенията ни за облагодетелстване на собствениците (предприемачи тясно-свързани по икономически интереси с кмета на общината) на частните имоти граничещи с мястото на корекцията от десния бряг на р. Санданска Бистрица. Още преди години когато кметът лансираше този проект, по-будните ни съграждани прозряха истинските /корситни/ мотиви за прокарването му – опасенията, че паркът /символът и гордостта на този град/ в чиято зона попада и корекцията е разпарцелиран на частни имоти, за които е въпрос на време да бъдат застроени, и тон в застрояването ще дадат именно най-апетитните - тези имоти /отредени за ваканционно селище/, които са в непосредствено съседство с мястото на корекцията.
Сега става ясно и защо градския парк на Сандански НЯМА ОЩЕ ИЗРАБОТЕН И ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН.

Продължават и да не се регистрират оцелелите, дървесни видове, въпреки чудовищната сеч и последвалите масови протести.

Под засиления обществен натиск, бездействието и нехайството на институциите и след все по-нарастващите страхове от застрояване на парка, накараха един от общинските съветници да внесе в ОбС –Сандански, предложение за изработване и одобряване на ПУП (Подробен Устройствен План) на парка със задължително обществено обсъждане.
Но на общинската сесия на 26.10.2012 / насрочена умишлено на връх Димитров ден, когато хората празнуват и няма вероятност от публично присъствие на това заседание/, подвластното на кмета мнозинство от общински съветници най-безотговорно го ОТХВЪРЛИ.

http://www.sandanski1.com/sandanski1.php?subaction=showfull&id=1351538247&archive=&start_from=&ucat=33#.UJ00rGfDVqo

След това п о з о р н о Решение на ОбС – Сандански, отпадна и последното съмнение около частно-облагодетелстващия характер на проекта „корекция на р. Саданска Бистрица”.
Черно на бяло може да се види дори записаното на първата страница в Решението /РЕШЕНИЕ № БД-15-ПР/2009 г./ на Регионалната инспекция по околна среда и водите - Благоевград:
„Корекцията на реката граничи на запад със стадион и тренировъчно игрище с имоти отредени за туристическо селище, на изток с градския парк на гр. Сандански.”
Чрез тази корекция и средствата отпуснати за нея ще се разчисти (което вече се направи с изрязването, изкореняването и остраняването на дебелостъблените, вековни дървета, които пречеха и не позволяваха строителен подстъп към съседните частни имоти) и благоустрои зоната там, ще обезпечи отредените вече за туристическо селище съседни имоти с инфраструктура, комуникации и подстъпи, което от своя страна гарантирано ще повиши тяхната атрактивност и себестойност.

Желателно е разследващите органи много внимателно да проверят и перфектно-сглобената партньорска дружина от проектанти, изпълнители, консултанти и надзорници по този проект.
Голяма е вероятността да се натъкнат на крещящ конфликт на интереси!!!!!


Уважаеми Господин Министър-Председател,

Искренно се надявам след гореизложената фактология да вземете случая присърце и като отговорен и деен човек да разпоредите разследване за установяване причините за това протакване на предвидената от МС (още на 23.08.2012) правителствена проверка.
При това в писмото от кабинета Ви се възлага на мен отговорността да уведомя за резултатите от нея гражданите и отдел „Приемна” на Министерски съвет. Четвърти месец вече съгражданите ми и медиите са в очакване да ги информирам за тези резултати. Сигурно няма Ви да бъде приятно да обявя пред всички, че обещаната от Ваша страна проверка е била просто една и л ю з и я , в която наивно хората са повярвали.

От писмото ми ще се убедите колко много поразии е довело забавянето на тази проверка и занемаряване на проблема. Надяваме се да потърсите отговорност от онези служители в администрацията Ви, които не са си свършили на време задълженията си, и чието нехайство и безтговорно отношение позволиха строителното издевателство над парка ни да продължи нескончаемо и безнаказано месеци наред.

Наш морален дълг бе да изпратим успоредно с това и сигнал до ръководителите на европейските институции, имащи отношение към такъв тип проекти финансирани със средства от Европейския съюз. В него сме упоменали, че с проблема е запознато и правителството на Р. България.
Получихме онзи ден отговор от Генерална Дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, от където ни уверяват, че случаят ще бъде детайлно проучен и до шест седмици ще имат становище по него.
Силно ми се иска да вярвам, че много преди това и от българска страна ще се вземат мерки.

Уважаеми Господин Премиер-министър
на Р. България,

Ще допуснете ли един самозабравил се и користолюбив кмет на малка община да петни името на страната ни, излагайки на риск добрите позиции на Р.България, които е завоювала в усвояването на еврофондовете? Трябва ли държавата ни да става заложник на неудържимия му грабителски стремеж да прокара един скандален и доказано-вреден проект, с основателни съмнения за надвиснала корупционна сянка над него?
Ще позволите ли на един ненаситен, местен властелин възприел себе си за незаменим общински владетел, недосегаем и държавно-покровителстван да затрие с лека ръка символа и гордостта /градския парк/на Сандански, най-забележителната му туристическа атракция, заради която града ни се посещава годишно от десетки хиляди туристи от цял Свят?


Уважаема Гопожо Караджова,
Уважаема Госпожо Павлова,

Високо ценим постиженията и резултатите в работата Ви на ведомствата, които оглавявате, с всички произлизащи от това положителни ползи за страна ни като цяло. Но не смятате ли, че едно от задълженията Ви е и да упражнявате контрол върху работата на служителите си в подчинените Ви ресорни (регионални) звена? Инак как да си обясним действията и бездействията им по този случай? Как да тълкуваме пасивността на „експертите” от РИОСВ – Благоевград, които не са си мръднали пръста толкова време да зарегистрират безценните, вековни дървесни видове в уникалния по красотата си градски парк в Сандански?
Как да си обясним скандалното Решение на директора на РИОСВ – Благоевград да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за едно очевадно, природо-погребващо инвестиционно предложение?
Как да си обясним и несъстоятелното Решението за ползване на воден обект на Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за този участък, когато на свое разположение има изготвена окончателна и актуална карта на района, за който отговаря Западнобеломорската Басейнова Дирекция, в който район е и град Сандански, както и подробна карта само за града, върху която за рискова се определя само зоната от около входа на Градския стадион по протежение на целия град до Главен път Е-79?

Как да си обясним отсъствието на РДНСК (Регионална дирекция за национален строителен контрол) – Благоевград при всички тези безконтролни строителни извращения, които се извършват по изпълнението на този проект до момента? Как да си обясним цялата тази забуленост около „грижливо-пазената и вардена” документация за корекция на р. Сандаска Бистрица?
И какво е това упорито и подозрително прикриване на информация за проект при наличие на очевидно надделяващ, обществен интерес към него?

Най-официално Ви каним да дойдете на място, та да може с очите си отблизо да станете свидетели на безобразията, допуснати от невежеството и безхаберието на подчинените Ви служители.

Как смятате, не приписват ли санданчани и на Вас отговорността за случващото се?


Уважаеми Господин Дончев,

Учудващо е по какви критерии се оценява целесъобразността на един проект, с който се кандидатства за финансиране със средства от ЕС???
И защо служителите Ви не са проверили внимателно документацията по абсурдния проект за напълно-непотребната и безразсъдна корекция на р. Санданска Бистрица ?
Ако на това бе обърнато внимание, сега щяха да се предотвратят всички тези чудовищни и непоправими поражения върху парка ни, и да се спестят грешно-похарчени средства, отпуснати от европейските структурни фондове.

Изпращам това писмо с КОПИЕ и до ръководителите на европейските институции, както и на представителството на ЕК в България ЗА:

1. Да изразим благодарността ни за това, че са разгледали сигнала ни, който им изпратихме преди време и да ги информираме за последвалите събития от тогава, затвърдили неопровержимо всичките ни основателни опасения за опустошителния и користен характер на проекта: ”Корекция на река Санданска Бистрица – градски парк Сандански” , с изложената в това писмо фактология и прикрепения към него нагледен и доказателствен /снимков, експертен, медиен и документационен / материал, в потвърждение на това как:

 Изпълнението на проекта е нанесло непоправими щети на проридата в града с неправомерното изсичане на огромен брой вековни дърета в парка, довело до ясно-изразено негативно въздействие върху микроклимата в този район и безвъзвратното унищожение на ландшафта му;

 Още при първия проливен дъжд се установи, как изправеното речното корито с унищожаване на естествените му миандри, и последвалото му бетониране, с обезлесено крайбрежие доведе до увеличаване скоростта на водното течение и неговата разрушителна сила;

 Проектът недвусмислено облагодетелства изцяло частни интереси, като с тази корекция се цели основно инфраструктурното и комуникационно обезпечаване на съседни частни имоти, отредени за изграждане на ваканционно селище, зад умело-прикритото намерение за завишаване атрактивността и себестойността им.

 Извършват се очебиещи злоупотреби при безконтролното и безнадзорно техническо изпълнение на строително-монтажните работи, чиито изпълнители безуспешно се стремят да прикрият;

 Отказания ни от институциите законно-обоснован обществен достъп до документацията на проекта, неоспоримо потвърждава опасенията за забуленост и основателните подозрения за „истинските” мотиви на тази речна корекция;

 Смущаващата пасивност на държавните органи след многобройните сигнали, които сме изпратили поражда все по-големи съмнения за преднамерено прикриване на действията на местната власт по този проект.

 Не само целесъобразността на проекта е тотално-компрометирана, а е разобличена и неговата неиздържана легитимност, чрез издаване на разрешителни, базирани на невярна информация, неточни данни и изопачени мотивировки.2. Европейската комисия да използва всички свои институционални механизми за бързото спиране финансирането на тази фрапираща И З М А М А на община Сандански и разпореди обстойна проверка по случая. От подаването на сигнала ни до Европейските институции до сега са изминали близо два месеца, през които нестихващите строително-унищожителни работи по този злокобен проект продължиха да нанасят непоправими щети в района, а апелирахме тогава за незабавна намеса от тяхната страна за предотвратяването им, именно заради страховете ни, че отговорните от българска страна органи ще останат пасивни.

3. Европейската комисия много внимателно да преразгледа и ревизира и останалите проекти, по които НЕПРОЗРАЧНАТА община Сандански е кандидатствала и спечелила еврофинансиране, заради силно-ескалиралото усещане за съмнително-сключени договори за обществени поръчки по изпълнението на тези проекти, заради докладваните вече до г-жа Вивиан Рединг и г-н Мишел Барние неспазени принципи / за равнопоставеност, публичност, прозрачност и предвидимост/ при възлагането им.
Да бъде упражнен европейски финансов мониторинг на отпуснатите средства по удобрени вече проекти за начина по който се (и ще се) калкулират, усвояват, харчат и разпределят те.

Повече от сигурни сме, че при поискване на документациите и за останалите проекти, ще ни бъде отказан достъп до обществена информация по същия безобразен начин както го направиха за този.

4. Европейската комисия да обърне внимание на накърнените основни права и гражданство /законно-произтичащи от членството ни в ЕС/ на населението на една малка община в България, управлявана вече девет години посредством авторитарно-деспотичните методи на градоначалник, верен на номенклатурно-тоталитарната си школовка и минало. Градоначалник, обградил се с роднинско-приятелска администрация и с двама свои заместници: единият негов племенник (заместник кмет по стопанските дейности) а другия предан другар – дългогодишен, щатен служител на репресивния от комунистическите години апарат на смразяващата по онова време Държавна сигурност ( сега заместник кмет по строителството и сигурността), успешно осигуряващи „прозрачността” на управлението му.

Излишно е да споменавам за липсата на всякакво доверие в неефективната правораздавателна система в Р. България и сериозния недостиг на ефикасни мерки в борбата с корупцията, заради която страната ни е получавала не един и два критични доклада от Европейската комисия (в т.ч. и последния). Това е и причината жителите на гр. Сандански да не вярват в нефункциониращите правоохранителни и правораздавателни органи, че ще се заемат с разплитането на този случай.

Именно и заради това ЕДИНСТВЕНАТА НИ ОПОРА И НАДЕЖДА ОСТАВА В РЕАКЦИЯТА И НАМЕСАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, които отговорно да се заемат със случая и с неговото неотложно и справедливо разрешаване.
Само тогава жителите Сандански ще придобият самочувствие на ПЪЛНОПРАВНИ ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, а не както сега - на подтиснато и обезверено провинциално население, силно-обезсърчено в опитите си да отстоява правата си и защитава обществения интерес пред равнодушието на родните ни институции.

Изпращам копие от това писмото и до Техни Превъзходителства- посланиците на държавите-членки на Европейския съюз, за да разберат по какви регионални проекти в България се харчат и ‘усвояват’ парите на данъкоплатците им, във време на тежка финансово-икономическа криза в целия ЕС.

Изпращам копие на писмото ми и до омбудсмана на Р. България, г-н. Константин Пенчев със сигнал за грубо нарушение на свободата и правата на гражданите на гр. Сандански да получат достъп до обществена информация, която им се полага по закон.

Изпращам копие от това писмо и до медиите в Р. България, които в качеството им на верен съюзник на гражданското общество ще отразят случая, хвърляйки обективна, журналистическа светлина върху него и възпрепятствайки преднамерените опити за институционалното му потулване.


П Р И Л О Ж Е Н И Я към писмото:

1. Снимков материал от живописното място в парка, преди да стартират злополучната корекция в него;
2. Снимков материал направен по време (6-8 август) на поголовното изсичане на дърветата в мястото на корекцията и разкрилия се апокалиптичен пейзаж;
3. Снимков материал доказващ преждевременната, неправомерна сеч на мястото на корекцията, осем месеца преди първата копка;
4. Снимков материал от строително-монтажни работи в мястото на корекцията;
5. Снимков материал от протестните действия на гражданите на Сандански;
6. Копие на сигнала до областната управа от председателя на сдружение „Местно самоуправление и регионално развитие”, изпратен на 18.01.2012;
7. Копие на искането за спиране и преразглеждане на проекта, депозирано на 31.08.2012 в общ. Сандански, внесено от гражданите;
8. Писмото до Министър председателя на Р. България, с молба за спиране на проекта, изпратено на 18.08.2012;
9. Копие от писмо от Министерски Съвет, получено на 23.08.2012;
10. Копие от скандалното Решение №БД-15-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, с което се преценява да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение „Корекция на река Санданска Бистрица в градкия парк”;
11. Копие от абсурдното Разрешително за ползване на воден обект №42170093/12.02.2009, на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район- Благоевград;
12. Копие от Разрешение №УТИП-128/06.08.2012 г. на кмета на общ . Сандански за отсичане на дълготрайна растителност;
13. Копие от Разрешение за строеж №171 на главния архитект на общ. Сандански;
14. ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, изпратено на 23.09.2012;
15. Копие от писмото на Представителството на Европейската комисия в България, изпратено на 03.10.2012 г.
16. Копие от писмо на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, изпратено на 15.10.2012


#2

111 - 30.11.2012 г. 09:18:45

пак ни занимавате с празноглавки...

#1

1 - 29.11.2012 г. 17:45:11

А нещо за "душата" дали е получила? Предлагам да се обави Денят й за национален празник.

 • Страница:
 • 1

Напиши коментар

 • Име *:

  Полетата отбелязани със * са задължителни!
 • Коментар *:

 • Код за сигурност *:

  security code

  Въведи код:

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите »

 

Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж. Вpъща се и разказва впечатления: - Страшен град! Какви улици, какви магазини! - А жените? -… Виж още