Една година от бедствието в Мизия

обновена в 08:20 | 2

На 2 август 2014 г. няколко микроязовира преляха и заляха град Мизия. Придошлата вода заля улици, къщи и дворове, удави стотици животни. Домовете на над 1200 души бяха негодни за живеене, а 2/3 от наводнените близо 700 къщи все още се нуждаят от основен ремонт. 103 постройки пък бяха...