Шумен

Шумен

Местна власт:

Областна администрация-Шумен

бул.“Славянски” №30

тел. 054/869 985, факс 054/863 562

oblast_shoumen@icon.bg

http://www.oblastshumen.icon.bg/bg/


Община Шумен

бул. „Славянски” № 17
Кмет – 054/857640
Зам. - кмет по стопански въпроси – 857606
Зам. –кмет по социални дейности и здравеопазване – 857656
Зам. –кмет по бюджет и финанси – 857718
Зам. –кмет по устройство на територията, строителство и екология – 857711
Зам. –кмет по култура и образование - 857712
Председател на общинския съвет – 857625
Секретар на общината – 857727
www.shumen.bg

Община Търговище

пл."Свобода"

 тел: 0601/6 87 00, факс: 0601/6 22 12

e-mail: obshtina@elnics.com

www.targovishte.bg


Пепеляшка се кара на добрата фея след бала: - Това, че каляската ми се превърна в тиква, някак си го преживях. Това, че кочияшите ми… Виж още