ТПП Враца - 20 години на върха
ТПП Враца - 20 години на върха / Дарик Враца

20 години от създаването си отбелязва днес Търговско промишлената палата във Враца. Само за тази година палатата работи по над 10 проекта, като за целия изпълнените проекти са над 100. Ежегодно палата е оказвала помощ и съдействие на средно 850 фирми от региона.

Кметът инж.Николай Иванов  проведе среща по този повод с Председателя на Българската търговско промишлена палата Цветан Симеонов и Зам.-председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца Илияна Филипова.

ТПП Враца - 20 години на върха
netinfo

Симеонов представи дейността на БТПП и заяви своята подкрепа за бъдещи съвместни инициативи с Община Враца.

Кметът изрази надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество за съвместно привличане  на чужди инвестиции, за пълноценно усвояване на европейските средства и  обща работа по политиките на  Европейския съюз.

ТПП Враца е регистрирана  

на 19.11.1991 г. и сред нейните учредители са Марин Маринов - първият председател до 1996 г. и настоящият изпълнителен директор Илиана Филипова. Освен с бизнеса, палатата работи активно и в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и Търговски палати в чужбина. В момента на трудов договор към палатата са 15 човека, а още 250 човека са нейни сътрудници - преподаватели и преводачи.

Сред най-значимите години за този 20 годишен период Ил. Филипова изреди

  • - 1999 г. когато отваря Евроинфоцентъра към палатата, обслужващ бизнеса в региона,
  • - 2000 г., когато е създаден Центъра за женско предприемачество, подпомогнал 20 жени да развият своята бизнес-мечта и да получат финансиране за нея. В момента на пазара са 16 от тях,
  • - 2002 г. когато ТПП Враца става част от мрежата Центрове за професионално обучение.
  • - 2008 г. отваря врати центъра "Европа директно", консултиращ граждани, институции и власти по европейски въпроси.

За изключителния принос на ТПП Враца за изграждане на системата от палати в България и за оказваната подкрепа за развитие на бизнеса през тези 20 години палата ще получи почетна диплома и плакет от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Палата ще получи и Специалната грамота на министъра на финансите за проекта си "Сътрудничество и подобряване на административния капацитет на регионалните власти", изпълняван съвместно с Областна администрация Враца. Проектът е един от трите най-добри в България по ОП ОПАК за целия програмен период.

"Враца трябва да се гордее и да е щастлива, че тук работят такива хора като Илияна Филипова и председателя на УС на ТПП Евгени Евгениев", обяви днес и председателя на ТПП Пловдив Добринка Проданова.

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов врачанската палата е едно от малкото изключения сред останалите палати, тъй като по своите постижения изпреварва възможностите и нивото на бизнеса в региона, в който работи и заслуга затова има целия екип.

Във Враца се провежда тридневна среща на председателите на търговските палати в България.

ТПП Враца - 20 години на върха
netinfo