/ / iStock/Getty Images
Минимални нарушения на лекуваните пациенти през първите шест месеца за годината са установили от РЗОК-Видин по време на проверки.

През този период в лечебните заведения за болнична помощ на територията на Видинска област са лекувани 3956 пациенти. От тях здравните инспектори са проверили 98 случая, в 21 са установени пропуски и нарушения в лечебния алгоритъм, което прави 21 процента.

Спрямо всички лекувани пациенти, нарушенията са 0,5%, уточняват от РЗОК.

Пет са новите случаи на COVID-19 във Видинско

Няма нито един случай, в който да има установена отчетена, но неизвършена дейност, няма фиктивни пациенти, както и документи с невярно съдържание.

Общият размер на наложените санкции и суми за възстановяване на лечебните заведения за болничната медицинска помощ във Видинска област е 11 956,80 лв., при изплатените суми от 5 302 440 лв. за първото полугодие.
БТА