/ iStock/Getty Images
Във Велико Търново поставят нови съдове за разделно събиране на отпадъци, съобщиха от пресцентъра на общината. Новият договор за оползотворяване на битовата смет влиза в сила от август тази година. Досега контейнерите от системата за разделно събиране на отпадъци бяха три вида - син, жълт и зелен, а след смяната им ще бъдат два типа - жълт и зелен. В жълтите съдове ще се събират отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал, а в зеления -опаковки от стъкло.

Новите контейнери ще са тип "иглу" с обем 1700 л.

От компанията, която ще извършва услугата ще предоставят информация за графика на извозване на отпадъците на своя сайт.
БТА