Студентите в Медицинския университет ще проверяват лекции, оценки и заверки онлайн
Студентите в Медицинския университет ще проверяват лекции, оценки и заверки онлайн / снимка: Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов”

Най-късно през лятото на 2014-а студентите на варненския Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов” ще проверяват по всяко време и от всякъде своя статус – платени  такси, взети/невзети изпити, класиране за общежития, стипендии, промени в програмите и графиците на лекции и упражнения.

Общата електронна платформа ще даде възможност на бъдещите медици да се информират своевременно за всяка актуализация в учебния процес. Оценките от изпити, заверки, посещаемост на лекциите е друга част от информацията, която преподавателите ще актуализират и студентите ще следят. С цел подобряване на качеството ще бъде разработен и модул за обратна връзка, чрез който студентите и преподавателите ще могат да оценяват качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес.

Модерното дистанционно проследяване ще стане възможно след приключването на проекта “Усъвършенстване системите на управление в Медицински университет – Варна, който висшето училище спечели през 2012. Проектът е на стойност 486 135 лв. Средствата са по линия на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и на Европейския социален фонд.

Системата ще позволява автоматично  генериране на справки както между звената на университета, така и към институциите, контролиращи дейността му - Министерство на образованието и Националния статистически институт. В единната информационна система ще се съхранява, отчита, оценява и анализира и информацията за научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в университета.
Освен дисциплиниращия ефект на всички административни нива проектът залага и висок екологичен ефект - намаляване ползването на хартия в работата на администрацията.

Прогнозите са, че след приключването  на проекта в Медицинския университет  ще бъде гарантиран оптимален достъп като скорост и качество на студентите и преподавателите до цялата информация, свързана с учебния процес.