Компютърна система помага на магистратите от ВОС
Компютърна система помага на магистратите от ВОС / netinfo
Дигитална електронна система за представяне на доказателства в съдебни заседания бе представена в Окръжния съд във Варна.

Тя може да бъде използвана за разпознаването на експертизи, скици и отпечатъци с мощно оптическо и дигитално увеличение. Новото въведение ще помага по делата на съдии, прокурори, адвокати или вещи лица, за да докажат свои твърдения.

Общата стойност на новата апаратура се оценява на 6 хил. лв. Тя е доставена на магистратите от морската столица още през лятото на 2007 година по инициатива на Американската агенция за международно развитие. Системата е устроена да чете мултимедийни доказателства от аудио и видео формат, както и снимки на хартиен носител.