/ iStock/Getty Images
През учебната 2020/2021 година в детски градини в област Търговище са записани 3 000 деца.

Това е с 2.6 на сто по-малко в сравнение с предходната година. В областта работят 20 самостоятелни детски градини с директор и са с една по-малко в сравнение с предходната година, информират от Териториалното статистическо бюро-Североизток.

Строят нова детска градина в Търговище

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2020/2021 година е 66.7 на сто, което е с 1.4 % пункта по-малко спрямо предходната учебна година.

Средният брой деца в една детска градина е 150, като в селата е значително по-голям - 202, а за градовете - 137. Една група се формира средно от 22 деца, съответно - 25 в градовете и 16 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 317, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 13 души. Детските учители са 297, или 93.7 % от педагогическия персонал.