Високи приходи в Стара Загора
Високи приходи в Стара Загора / netinfo

Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Стара Загора отчете 71 процентно изпълнение на годишния план за приходите
До края на месец септември в Централния бюджет и осигурителните фондове от НАП Стара Загора са постъпили общо 203270 410 лв.


99% е изпълнението на годишния план за корпоративния данък. Постъпления от него възлизат на 34489 467 лв., което е с 55% повече сравнено със същия период на 2007 година.


Приходите от данъка върху доходите на физически лица са 37494 691 лв., или 81% от годишния план. За сравнение с първото деветмесечие на 2007 година, приходите от него са с над 10 милиона лева повече и отчитаме 40 процентен ръст.


За изминалите девет месеца на 2008 година  данъчните и осигурителни постъпления към Териториалната дирекция в Стара Загора са над средните за страната.

Ръстът на декларираните и платени данъци доказва за пореден път, че областта ни е силно развит икономически регион, а получаваните доходи са на нивото на големи градове като Пловдив, Варна и Бургас.