Стефан Караджово
Стефан Караджово / община Болярово
Учениците от село Стефан Караджово ще получават топъл обяд по проект на Областния съвет на Българския червен кръст – Ямбол, съфинансиран от община Болярово. Стойността на съфинансирането е в размер на 4410 лв., а срокът на действие – 75 учебни дни, до края на март 2018 г.

Целева група са учениците от ОУ „Стефан Караджа“, чийто социален статус е твърде нисък.

Основната цел е повишаване на здравния статус и качеството на живот на децата чрез обезпечаване на рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци с организиране на трапезария, в която се предлага вкусна и калорична, здравословно приготвена храна.