Водата в Шумен с повишена мътност, здравната инспекция препоръчва да не се пие
Водата в Шумен с повишена мътност, здравната инспекция препоръчва да не се пие / netinfo

Поради повишавне на мътността на водата в населените места захранвани от яз. „Тича" - Шумен, Велики Преслав и селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич, от местната Регионална здравна инспекция препоръчват тя да не се използва за пиене. Взетите проби през последните три дни показват, че стойностите на показателя „мътност" в питейната вода в Шумен са над обичайните приемливи за потребителите.

Не се констатират други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата е установено наличие на остатъчен хлор, съгласно нормативните изисквания.

От страна на РЗИ - Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от ВиК - Шумен. Ежедневно в лабораторията на инспекцията ще се следят промените на мътността, остатъчен хлор и микробиологичните показатели.