Предоставиха минералната вода в Мараш за обществено ползване
Предоставиха минералната вода в Мараш за обществено ползване / velikabulgaria.eu

Общинският съвет в Шумен даде съгласието си да бъде предоставен част от ресурса на минералната вода в находището на село Мараш за обществено ползване. Предложението на градоначалника Любомир Христов беше подкрепено единодушно с 39 гласа "за".

Искането е съгласно решение на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне и ползване на водите от находището в община Шумен, което е изключителна държавна собственост. Съгласно това решение Общинският съвет приема решение за общо ползване на част от ресурса на минералния извор. Впоследствие с конкретни инвестиционни предложения ще се решава по какъв начин ще се осъществява безвъзмездното ползване на водата от населението.

Към момента има разработен технически проект за ВиК в селата Салманово и Мараш, в който е включен и теренът на минералния извор. Предприето е изготвянето на актуална балнеологична оценка на минералната вода от сондаж № Р -2. Извършват се необходимите проучвания, които се отнасят до физикохимичните, химичните, радиологичните и микробиологичните показатели на минералната вода.

В резултат на тези проучвания ще се определят възможностите и начинът на ползване на минералната вода от находището в Мараш.