Косачи и скални катерачи – аут от защитена зона “Лудогорие”
Косачи и скални катерачи – аут от защитена зона “Лудогорие” / netinfo

Четири забрани ще има в защитената по НАТУРА 2000 зона “Лудогорие” – това съобщи директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям на среща с кметове от Разградско.

Зоната е сред най-големите защитени местности в България с площ от близо 1 000 000 дка, разпростира се на територията на три области – Разград, Русе и Силистра.

Чуйте още от прикачения звуков файл.