Прекратиха концесията за стадион "Пловдив"

Прекратиха концесията за стадион Пловдив
Прекратиха концесията за стадион Пловдив

С пълно единодушие Общинския съвет прекрати договора за концесия на стадион „Пловдив". От присъстващите 46 съветници, всички гласуваха "за" предложението да прекратят отношенията си с Консорциум "Стадион Пловдив", който спечели конкурса за концесия преди повече от 3 години.

Общинските съветници решиха и да поискат от държавата да се откаже от всякакви претенции за собственост над обекта. Освен това има уведомление и от втория участник в конкурса, че не желае да участва в по-нататъшни процедури по предоставянето на обекта на концесия, обясни зам.-кметът Димитър Кацарски. Тези мотиви бяха достатъчни за нас да поискаме прекратяване, за да можем да влезем във владение на обекта и да преценим по-натъшната му съдба, допълни той.