България е основен източник на жертви на трафика на хора в ЕС

България е основен източник на жертви на трафика на хора в ЕС
България е основен източник на жертви на трафика на хора в ЕС / netinfo

България е основен източник на жертви на трафика на хора в Европейския съюз и заедно с Румъния е с най-голям брой трафикирани в Европа. Тази стряскаща статистика представиха по време на среща, организирана от  Местната комисия за борба с трафика на хора - Пловдив и Фондация „Кампания А21“. В световен мащаб страната ни е в първата десетка, като тук на първи позиции са Китай и Нигерия. Трафикът на хора непрекъснато расте до степен, че днес има над 27 милиона жертви  по света, като 80% от тях са жени и деца.

0800 20 100 е телефонът на националната гореща линия за борба с трафика на хора. Той е денонощен, безплатен и за страната, и за Европейския съюз, като е напълно анонимен. На него отговарят обучени, тренирани оператори, които веднага откликват на проблема и съдействат на този, който се е обадил. За 8 месеца откакто горещата линия е отворена има над 400 обаждания и над 30 сигнала за трафик.

България е основен източник на жертви на трафика на хора в ЕС
netinfo
Според данните на Европейската комисия за 2013 година в Европа 75% от целия трафик е с цел проституция, но все повече се увеличава трафикът за трудова експлоатация. В момента е най-бързо растящата престъпна индустрия в света след търговията с наркотици, с печалба от 150 милиарда долара годишно. Трафикът е трудно доказуемо престъпление, защото много често жертвите не са склонни да свидетелстват, поради което има относително минимален риск за трафикантите.

„Противодействието на трафика изисква набелязването на строги мерки спрямо нарушителите и предприемането на активни действия, включващи промяна на обществените нагласи, усъвършенстване на наказателното производство,  осигуряване на ресурси, подобряване на сътрудничеството, повишаване на информираността, идентифициране на жертвите, реинтеграция на пострадалите, преследване и осъждане на трафикантите”, заяви по време на откриването на срещата Георги Маринов, заместник-кмет на Община Пловдив и председател на Местната комисия за борба с трафик на хора.

Всяка година по света 2 милиона деца на средна възраст 12 години са експлоатирани за проституция.  600 000 са жертвите на година през границите, като 1 % от тях ще се спасят, а голяма част от този 1% са в риск от въвличане обратно в трафика. На всеки 30 секунди някой става жертва, а всяка една страна по света е засегната.

Числата, посочени в статистиката не са напълно точни, заявиха от Фондация „Кампания А21“, но те все пак показват обема на проблема. Трафикът е скрито престъпление срещу човечеството. Той е робството на 21-и век. Това е социален проблем дълго преди да стане криминален. В повечето случаи хората стават жертви поради липса на алтернативи за работа и доходи в следствие на ниско ниво на образование, кариерно развитие и възможности за препитание. Работата в чужбина е най-честият начин за трафик. За живеещите в малките и отдалечени населени места рискът е все по-голям.

Начините за справяне с проблема е информираността, превенцията и добрата социална и образователна политика.

България е основен източник на жертви на трафика на хора в ЕС
netinfo
Представители от различни местни институции, чиято работа е основно свързана с борбата срещу трафика на хора, взеха участие в семинара: районни и общински служби, кметства, обществения посредник, представители на районите полицейски управления, прокуратура, от Центъра за психично здраве, пловдивски общински инспекторат, педагози от детска педагогическа стая, образователни експерти в училища в града, Българския червен кръст, неправителствени организации, центрове за настаняване от семеен тип, отделите за Борба с организираната престъпност, кризисен център за деца, местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни.

Специално за срещата беше дошла Кира Гордън – изпълнителен директор на Фондация „Кампания А21“ за България и Украйна, която благодари за усилията и работата, която местните институции вършат всеки ден в борбата срещу трафика на хора.

Семинарът „Заедно срещу трафика на хора” е част от национална инициатива за повишаване на разпознаваемостта на проблема и подобряване на координацията между институциите и организациите, работещи за неговото разрешаване и ще се организира и в други градове на страната.