342 лева е линията на бедност в Пловдивско

/ ThinkStock/Getty Images
342 лв. средно месечно на човек от домакинство е линията на бедност за Пловдивска област през миналата година, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Юг. При този размер на линията под прага на бедност са били 22% от населението на областта.
 
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с близо 19%, а относителният дял на бедното население - с 1.5 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.
 
Проучват размера на осигуровките и вземаме ли "Заплата в плик"

Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22 до над 27%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.7%, или с 20.8 процентни пункта.
 
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения, уточняват статистиците. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.