Теренът пред „Деветашката пещера става собственост на община Ловеч
Теренът пред „Деветашката пещера става собственост на община Ловеч / archive.dariknews

Със съдействието на областния управител на Ловеч Милко Недялков, собствеността на терена пред „Деветашката пещера" се прехвърля на община Ловеч.

Тъй като теренът обслужващ обекта е в управление на Министерство на земеделието и храните, кметът на Ловеч Минчо Казанджиев е стартирал процедура по безвъзмездно прехвърляне правото на собственост. Искането е с оглед предприемане на действия от страна на общината за почистване на площите около пещерата за изграждане на паркинг около обекта, поставяне на преместваеми съоръжения за охраняване и отдих.

Към момента природната забележителност сe управлява от община Ловеч. През 2011 г. тя стана арена за снимките на холивудската продукция „Непобедимите 2". Ежегодно „Деветашката пещера" се посещава от десетки хиляди туристи.

Съгласно Закона за държавната собственост, безвъзмездното прехвърляне на имот държавна собственост става чрез решение на Министерски съвет, след предложение на министъра на регионалното развитие. След дадени указания от страна на министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, областният управител отнема управлението на терена пред „Деветашката пещера" от Министерството на земеделието и храните и го приема до финализиране на процедурата по безвъзмездното прехвърляне на собствеността на имота.