pl
pl / dariknews.bg
Община Плевен организира безплатно раздаване на ръкавици и чували на желаещите да почистят около жилищните си сгради. Раздаването ще започне от 7 април, петък, в стаи с номера 16, 25 и 27 в сградата на местната администрация.
 
От същата дата гражданите могат да заявяват поставянето на допълнителни контейнери за сметосъбиране на телефони: 064/881 213, 064/881 336 и 064/881 263.