24 читалища в Ловешко получиха договори за допълнително финансиране
24 читалища в Ловешко получиха договори за допълнително финансиране / obshtina.lovech

Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев връчи на 24 читалища от общината договори за допълнително финансиране, съобщиха от пресцентъра на градоначалника. Техни 31 проекта ще получат общо 15 хил. лв.

Община Ловеч обяви тази година конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища съгласно изискванията на Правилника за функционирането на Общински проектен фонд. 25 читалища подадоха 33 проектни фиша. Одобрени са седем проекта за попълване на библиотечния фонд с нови книги, пет за прекарване на интернет връзка, три за закупуване на нова компютърна конфигурация, четири за подпомагане организирането на чествания, годишнини, събори, спектакли и концерти, пет за пътувания за участие в събори и фестивали, шест за закупуване на носии, сценични костюми и реквизити и един проект за закупуване и ремонт на осветителна и озвучителна техника.

Ловеч може да се похвали като водеща в читалищната дейност община, родиха се нови читалища, развиха се нови дейности, получиха се множество награди, каза кметът на официалната церемония. Той призова представителите на читалищата от общината: „Нека за Ловеч се заговори още повече благодарение на вашите изяви". Казанджиев увери, че и занапред общината ще продължи да е съпричастна към делата на читалищата. Пред него бяха поставени най-належащите проблеми на тези културни институти, повечето от тях са свързани с наложителни ремонти по сградния фонд.

От своя страна от читалищата специално благодариха на кмета за проявената подкрепа - и с рехабилитацията на материално-техническата база, и с допълнителното финансиране, и с увеличаването на субсидираните бройки - от 64 през първата година от мандата (2011 г.) на 74 тази година.