/ Thinkstock/Getty Images
Община Лом започна спешен ремонт на тръбопровода на улица „6 септември“, който осигурява подаването на вода в Лом и в близкото село Замфир, съобщи кметът Георги Гаврилов.

Тръбопроводът е стар и много често аварира, което води до спиране на водата в целия град. Авариите са тежки и ангажират много сили и средства на ВиК оператора и на община Лом.

Заради това този тръбопровод ще бъде изцяло подменен, обяви кметът.

След приключване на ремонтните дейности ще бъде изготвено искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за покриване на средствата, изразходвани от Община Лом за извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи, уточни Гаврилов.
БТА