Парк- хотел Кюстендил
Парк- хотел Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик
Форум „Висше образование в България“ ще се проведе за първи път в Кюстендил. Организатори са ЦПЛР - ОДК - Център за кариерно ориентиране, гр. Кюстендил .
 
Събитието ще се състои на 27.02.2020 г. /четвъртък/ в голямата зала на Парк хотел Кюстендил от 11.00 до 17.00 ч. Поканени са представители на различни висши учебни заведения в България.
 
Те ще консултират учениците по въпроси, свързани с приема в съответното учебно заведение, начина на кандидатстване, конкурсните изпити и бъдещата им реализация.