/ netinfo
Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект "Родители в заетост". Заявления от родители ще се приемат до 28 февруари 2019 г. на хартиен носител, лично в Дирекция Бюро по труда-Кюстендил или на ел. поща: roditeli-v-zaetost@az.government.bg /сканирани с подпис или електронно подписани/, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

9, 3% безработицата в края на 2018 г. отчете Бюро по труда- Кюстендил

Подробна информация по Проекта може да се получи в "Бюро по труда" - Кюстендил, ул. "Демокрация" № 44, етаж 7, стая № 2 и етаж 8, стая № 7; телефон 078/ 55 04 87.
 
 
 
Дарик- Кюстендил