За първи път изложбата „Ножарството в Габровския край гостува в Свиленград
За първи път изложбата „Ножарството в Габровския край гостува в Свиленград / netinfo

Етнографският музей на открито „Етър" се представя в Историческия музей в Свиленград с изложбата „Ножарството в Габровския край".

Един от най-известните ножарски центрове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др. По тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида.

Чрез оригинален иструментариум, и експонати от Х1Х в. до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край. Експонатите са придружени от текстове свързани с преданията и поверията свързани с ножа, както и легенди за светеца-покровител на ножарите - св. Атанас.

Благодарение на дарения, откупки и майсторските надпревари, организирани в Етъра, музеят притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори ножари. Групи посетители по възраст: всички възрасти.
Изложбата включва над 130 експоната - инструментариум; уникални ножове от Х1Х - началото на ХХ в. с различна техника на изработка, форма и предназначение; колекции ножове от 70-те г. на ХХ в. до началото на ХХІ век;

Изложбата е бъде придружена с филм представящ технологията за изработване на нож - кулаклия; и базар на етърският майстор ножар Андрей Андреев - cutler-bg.com

От 2006 година до сега изложбата е гостувала в градовете Бургас, Пловдив, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък и др. Навсякъде тя предизвиква голям интерес, тъй като представя отколешните традиции в ножарството и съвременните наследници на занаята в Габровския край.
Това ще бъде първото гостуване на ЕМО „Етър" в Историческия музей в Свиленград.

Автор на изложбата е Росица Бинева - уредник отдел „занаяти" при ЕМО „Етър".

За първи път изложбата Ножарството в Габровския край гостува в Свиленград
netinfo