/ iStock/Getty Images
В Добричка област средно в едно жилище живеят по-малко от двама души - по 1.7 обитатели в градовете и по 1.3 в селата, съобщават от отдел "Статистически изследвания" в Добрич обобщените данни за жилищния фонд в региона към края на 2019 година.

Общинският съвет в Добрич облекчава бизнеса с още една мярка заради коронавируса

Близо 94 на сто от фонда, който възлиза на 102 400 жилища, са собственост на частни физически лица. Средната жилищна площ, с която разполага човек от населението в областта, е 38 квадратни метра при 35.6 квадратни метра средно за страната.

Цената на нивите в Добричка област достига 2041 лева за декар

Най-висок е относителният дял - 68.4 на сто, на двустайните и тристайните жилища, следвани от четиристайните - 16.8 на сто, едностайните - 7.3 на сто, според статистиката. Около 75 на сто от всички жилища са електрифицирани и са свързани с водопровод и канализация.
БТА