Съдии и съдебни служители - на семинари в Албена
Съдии и съдебни служители - на семинари в Албена / КК Албена - пресцентър

Курортът Албена е домакин на обучения за съдии и за служители, организирани от Окръжен съд – Добрич. Обученията се провеждат в рамките на Годишна среща на съдиите от Добричкия съдебен окръг.

На съдиите от наказателните отделения на Окръжен съд – Добрич и петте районни съдилища ще бъдат представени темите – „Пране на пари и стокова контрабанда” и „Проблеми, свързани с практиката по приложението на чл. 58а от НК”. Лекциите са подготвени от Флорентина Неделчева – съдия в Окръжен съд – Добрич. Гражданските и търговските съдии от шестте съдилища ще слушат лекция на тема „Жалби срещу действията на съдия – изпълнител”, представена от Дияна Митева, съдия в Окръжен съд – Варна.
Съдебните служители от Окръжен съд – Добрич ще бъдат обучавани по темата „Административно обслужване на граждани”.

Предвижда се участие в семинарите да вземат 47 съдии от Окръжен съд – Добрич и петте районни съдилища и 22 служители на Окръжен съд – Добрич.

В рамките на срещата в Албена ще бъде проведено Годишното отчетно събрание на Окръжен съд – Добрич. Като гости на форума са поканени Виолета Бояджиева - председател на Апелативен съд – Варна, и Илия Пачолов – заместник-председател на Апелативен съд – Варна.