Сметната палата не откри нарушения в Община Благоевград
Сметната палата не откри нарушения в Община Благоевград / Снимка: Дарик, архив
Финансовият отчет дава вярна представа за финансовото състояние и имущество на общината, категорични са  независимите одитори.
В Община Благоевград пристигна официалното становище на Сметната палата, изградено на база извършената в общината  одиторска проверка на годишния финансовия отчет за 2016 година . Заключението на одиторите е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на Община Благоевград към 31 декември 2016 година.

Отчетът  на общината   за 2016 година се заверява без резерви, е становището на Сметната палата. Одиторската проверка продължи дълго. Независими одитори проверяваха баланса към 31 декември 2016 година, отчетът за приходите и разходите за годината, отчетът за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства за 2016 годна.  Докладът, направен на основа събраните база данни и доказателства заключва, че в Община Благоевград за отчетния период няма допуснати грешки, или разминавания, отчетът е коректен, честен и дава вярна представа за състоянието  на общината.

Кметът Камбитов коментира резултата от одиторската проверка лаконично: „Мисля, че заключението на независимия одит е оценка за начина, по който се работи в община Благоевград. Налице е прозрачност и педантичност и в усвояването, и в разходването на финансовите средства,което разбира  не може да не ме прави доволен. Това е поредната година ,в която финансовият ни отчет се  заверява  от Сметната палата без всякакви резерви“, каза градоначалникът.