Сали Исеин

Сали Исеин (ДПС) е роден на 17 декември 1963 г. във Варна. Завършил е Образцов техникум по машиностроене и електроника „Антон Иванов” в родния си град.

Занимава се с търговска дейност.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Благоустройство и комунални дейности“, „Социални дейности и жилищна политика“, „Младежки дейности и спорт“ и „Опазване и въпроизводство на околната среда".