Пейчо Бюлбюлев

Пейчо Бюлбюлев (ГЕРБ) е с висше икономическо образование.

Има административен и управленски опит в сферата на туризма и търговската дейност.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Благоустройство и комунални дейности“, „Социални дейности и жилищна политика“, „Опазване и въпроизводство на околната среда", „Борба с корупцията“ и „Структури и общинска администрация”.