Николай Малев

Николай Малев (ГЕРБ) е икономист, завършил е Икономическия университет във Варна.

Консултант по европейски проекти и програми.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Собственост и стопанство“, „Младежки дейности и спорт“, "Опазване и въпроизводство на околната среда", „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".