Неджиб Неджибов

Неджиб Неджибов (ДПС) е роден на 11 януари 1984 г. в Разград. Завършил е специалностите  „Майкрософт информационни технологии” в Техническия университет и „Международен бизнес” в Икономическия университет във Варна.

Работи като компютърен аналитик.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Собственост и стопанство“, „Социални дейности и жилищна политика“, „Опазване и въпроизводство на околната среда", „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".