Людмила Колева-Маринова

Людмила Колева-Маринова (ГЕРБ) е завършила Право в Техническия университет във Варна.

Работи като адвокат. Член е на Адвокатска колегия Варна.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Финанси и бюджет“, „Собственост и стопанство“, „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".