Бонка Банкова

Бонка Банкова (ГЕРБ) е магистър по начална педагогика и магистър по управление на образованието.

Работи като учител и обществен възпитател.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Здравеопазване“, „Наука и образование“, „Култура и духовно развитие“ и „Опазване и въпроизводство на околната среда".