Увеличават се потребителите на музикални файлове в интернет
Увеличават се потребителите на музикални файлове в интернет / netinfo

Обемът на продажбите на цифрови музикални записи през 2006 г. нарасна почти два пъти и достигна приблизително 2 млрд. долара.

Това се казва в отчета на Международната федерация за фонографска индустрия. В документа, озаглавен “Отчет за цифровите музикални записи – 2007”, се казва, че през изминалата година потребителите са придобили легално 795 млн. музикални файлове, което е с 89% повече от 2005 г.

Днес по данни на Федерацията в 40 държави има около 500 законни музикални уеб-магазини. Броят на файловете, предлагани за сваляне в най-големите магазини, се е удвоил за една година и към момента достига 4 млн. Въпреки това общият музикален оборот в света за първата половина на 2006 г. е намалял с 4%.

По прогнози на международната федерация до 2010 г. цифровите музикални записи ще поемат около една четвърт от целия световен музикален оборот, докато днес този дял е 10%. “Скоростта на промените в тази сфера просто поразява съзнанието”, твърди председателят на федерацията Джон Кенеди.

“С удоволствие бих обявил, че загубите от намаляването на продажбите на компактдискове се компенсират от нарастването на онлайн-приходите и тези от мобилните телефони. В глобален мащаб обаче това не се случва засега”, добавя той. Федерацията призовава и към по-активни мерки за борба с незаконния обмен на музикални файлове в интернет.