Показват първите български учебници в Габрово
Показват първите български учебници в Габрово / снимка: Дарик-Габрово

Изложбата „Възрожденски учебници" се открива в Националния музей на образованието в Габрово. В нея могат да се видят първите учебници на Неофит Рилски - взаимоучителни таблици, второто издание на които е притежание на Националния музей на образованието, както и граматиката и учебника по гръцки език, издадени през 1835 г. Част от богатата колекция от възрожденски учебници на Националния музей на образованието се показва в експозицията. Представени са над 90 експоната.

Най-старите от тях са букварът, издаден за сръбските и българските деца през 1792 г. със съдействието на българския търговец от Виена Марко Теодорович. Изложбата представя първите учебници по различни учебни предмети: аритметика - на Христаки Павлович, алгебра - на Христо Ваклидов, геометрия - на В. Груев, физика - на Найден Геров, химия - на Ст. Веженов, логика, френска граматика и немска граматика - на Васил Берон, психология - на Н. Стоянов, риторика - на Ф. Велев. Интерес представляват и учебниците на Драган Манчев „Бащин език", донесъл на своя автор популярност, каквато „Рибният буквар" донася на Петър Берон, както и „Граматика на новобългарския език" на Иван Момчилов, която е търсена до Първата световна война.

През 1818 г. излиза „Буквар, или началное учение" от печатницата на Никола Карастоянов. С граматиката на Неофит Рилски от 1835 г. се поставя началото на съставянето на по-сложни учебници за изучаване на български език. Освен тези най-ранни издания, в изложбата може да се види и енциклопедичният учебник на Емануил Васкидович и Неофит Бозвели „Славеноболгарское детеводство", който се състои от шест учебника. Петият от тях - землеописание - се приема за първия български учебник по география.

Ценно притежание е учебникът на Емануил Васкидович „Перва понятия", възприеман като първообраз на българската читанка. Ранна читанка има и в „Български буквар" на Георги Бусилин, излязъл през 1844 г. В този учебник за първи път се появяват образите на Кирил и Методий, а неговият автор е първият български студент в Московския университет с държавна стипендия.

В изложбата са обособени учебниците, които са отпечатани извън пределите на България във Виена, Крагуевац, Брашав, Белград, Букурещ, Будим, Одеса, Москва, Болград, както и тези, които се издават в книжарниците на двамата най-известни преди Освобождението книжари Христо Г. Данов и Драган Манчев. Изложбата е подредена в изложбената зала на Националния музей на образованието в Габрово и ще остане там до средата на месец юни. Тя е посветена на 175-годишнината от основаването на Габровското училище.