/ БГНЕС
Природозащитници и риболовци от цялата страна организираха протести в София, Луковит и край ВЕЦ Кадиево в Пловдивско. Те изразиха своето недоволството срещу неприемливи поправки в Закона за водите и в наредбата за ползването на повърхностните води, предложени от служебния министър Асен Личев.

БГНЕС

Протестът беше организиран от Риболовен клуб "Панега 2021" - Луковит, съобщава БТА. Председателят му Николай Граждански обясни: "Не сме съгласни с промени в Закона за водите, целящи да узаконят съществуващите незаконни ВЕЦ и в същото време да не позволим изграждането на нови такива в защитени територии от Натура 2000. Министър Асен Личев да си подаде оставката, след като години наред е в тази система и е свързан пряко с досегашните изградени ВЕЦ. Днешния протест има за цел да апелира служебното правителство да не допуска планираните промени в Закона за водите".

БГНЕС

"Дойдохме на протест, за да спрем геноцида над българските реки. Изграждането на ВЕЦ, изрязване на крайречната растителност унищожават природата. В момента повтаряме грешки отпреди 50-100 години. Протестираме против безобразното ограбване на водните ресурси на държавата", допълниха още природозащитници.

БГНЕС

Риболовци от Пазарджишко протестираха в района на Варварски минерални бани в близост до водохващането за ВЕЦ Ели дере срещу подготвени поправки на Закона за водите и на Наредбата за ползване на повърхностните води. Протестът бе организиран от рибарско сдружение "Нилет"- Велинград. Председателят на сдружението Антон Бояджиев посочи, че промените целят да узаконят вече съществуващи незаконни ВЕЦ, чиято работа нарушава екологичното равновесие и застрашава популациите на риба и други водни организми.

По думите му държавата не упражнява никакъв контрол върху тяхната дейност. Бояджиев добави, че, ако бъдат приети подготвените промени, ще се даде възможност за изграждането на ВЕЦ-ове и в защитени територии от Натура 2000, което ще е в нарушение на европейското законодателство.
 

БТА