/ БГНЕС
Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за избор на членове на ЦИК. Според проекта на решение председател, заместник-председатели и секретар на ЦИК се избират от Народното събрание. Останалите 14 членове на ЦИК се назначават с указ на президента.

Според решението, прието от депутатите, българските неправителствени организации могат да правят предложения за членове на ЦИК до парламентарно представените партии и народните представители в 12-дневен срок, а народните представители и парламентарно представените партии - в 14-дневен срок, от приемането на процедурните правила.

Повече от 5% от състава на ЦИК остава с неясна квота

В решението се посочва още, че седем дни преди изслушването на кандидатите, на страницата на парламента се публикуват имената и мотивите на номинираните. Сред изискванията за кандидатите са те да имат висше образование със степен "магистър" в специалностите математика, информатика, политически науки, социология. Депутатите решиха още изслушването на кандидатите да се състои на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което ще се излъчва онлайн на сайта на Народното събрание.

Според приетите правила парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар в двудневен срок от изслушването, а партиите и коалициите, които имат излъчени членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложение до президента за назначение на останалите членове на ЦИК.

Парламентът прие окончателно промени в Изборния кодекс

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов отбеляза, че на 20 март изтича сегашният мандат на ЦИК. "Успяхме да съобразим срока на мандата", заяви Кирилов и изтъкна, че и в тази процедура за избор на нов състав на ЦИК ще има кандидати с достатъчно опит, познания за изборния процес и високи личностни, професионални и нравствени качества.
БТА