/ iStock/Getty Images
Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов е обявен конкурс за заемане на 42 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите в София, Банкя и Горна Малина. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Във военни формирования 22 980-София и 52 210-Банкя са обявени по 11 длъжности за войници, а във военно формирование 28 860-Горна Малина - 20. Длъжностите са за шофьори, химици, телефонисти, радиотелеграфисти, санитари и др. Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

Кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат лично в срок до 26 ноември 2021 г. писмено заявление с приложените документи към него до командирите на военни формирования чрез структурите на Централното военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене.

Конкурсът ще се проведе по график от 13 до 17 декември 2021 г. и включва тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност на кандидатите и събеседване.

Изискванията към кандидатите, необходимите документи, критериите и редът за формиране на състезателния бал, както и телефони за допълнителна информация, са публикувани на 29 октомври 2021 г. в рубриката „Обяви и конкурси“ в интернет страницата на Министерството на отбраната.