Костадин Ангелов
Костадин Ангелов / БГНЕС
Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще получи от изпълнителя по договора и ще предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна 20 нови оборудвани линейки. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното ведомство.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.