• Размер на шрифта:

Участници в парламентарните избори 2009

7 май 2009 10:04

Участници в парламентарните избори 2009
© снимка: DarikNews, Юлиана Николова  

УЧАСТНИЦИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2009 ПО РЕДА НА БЮЛЕТИНИТЕ:

1. Ред, законност и справедливост

"Ред, законност и справедливост" (РЗС) се идентифицира като демократична, модерна, европейска, народна партия. Решението за създаването на РЗС е взето на конгрес на НС-БЗНС на 11 декември 2005 г. За председател е избран бившият конституционен съдия Георги Марков, а поста на главен секретар получава Яне Янев. Партията е аналог на консервативната полска партия "Закон и справедливост" на братята Качински.

Основни ценности за РЗС са свободата, демокрацията, законността, справедливостта, интересите на народа, достойнството на гражданина и националните интереси на България. РЗС си поставя като основни задачи: утвърждаването ценностите на справедливостта, законността и реда в обществото; реформирането на политическата система и засилване авторитета на държавните институции на основата на реалното представителство на волята на народа, политическия плурализъм, разделението на властите, републиканското устройство на държавата, свободата на словото, на личността и на стопанската инициатива; изграждането на силно гражданско общество и модерно пазарно стопанство, което да създава равни условия и възможности за просперитет и благосъстояние на всички икономически субекти, съсловия и на отделните граждани; социална политика, която да защитава живота и здравето на населението, развитието и жизнеността на нацията при гарантирана пълна равнопоставеност на всички български граждани; защита на националното достойнство, националните интереси и геополитическото място на България.

2. ЛИДЕР

Политическа партия ЛИДЕР е регистрирана в Софийски градски съд като "Либерална инициатива за демократично европейско развитие "Лидер" на 24 юли 2007 г. На 12 април 2008 г. на първия конгрес на ЛИДЕР за председател на партията е избран Кънчо Филипов. Мария Пиргова е избрана за заместник-председател на партията, а Петър Петров - за изпълнителен секретар.

Основните цели на ПП "ЛИДЕР" са: изграждане и утвърждаване на Република България като модерна европейска държава, при запазване на собствената културна идентичност и национални традиции; пълноценна интеграция на българската с европейските и световни икономики. Създаване на условия за хармонично и устойчиво развитие на капитала и на свободния труд; развитие на хуманно и демократично общество, на основата на общочовешките ценности и социалната солидарност; ускорено преодоляване на разликата между качеството и стандартите на живота на българските граждани спрямо гражданите на страните от Европейския съюз; качествено укрепване на правовата държава и гарантиране на сигурността, достойнството и правата на гражданите.

3. ГЕРБ

Политическа партия Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) е основана на 3 декември 2006 г. от 3478 учредители. За председател е избран Цветан Цветанов, а за неформален лидер на новата организация е посочен Бойко Борисов, настоящ кмет на София. По време на учредителния конгрес лидерът на ГЕРБ Борисов представи и  трите основни приоритета на новата партия: да се бори с организираната престъпност, с корупцията и в посока на истински съдебни реформи; да защитава семейните ценности; както и да отстоява енергийнта независимост на страната.

От основаването си ГЕРБ работи в политическото пространство център-дясно.
Според приетата политическа програма, ГЕРБ ще работи за справедливи данъци за работещите и предприемачите, за развитие на инфраструктурата и повишаване мобилността на населението, за развитие потенциала на учителите и преподавателите на всички равнища в образователната система, както и за ускореното изграждане на икономика, базирана на знанието.

На изборите за Европейски парламент 2009 Политическа партия ГЕРБ - "Граждани за европейско развитие на България" спечели - 24.36%, мандати - 3. Избрани членове на Европейския парламент от Република България са Румяна Русева Желева, Владимир Андреев Уручев, Илиана Найденова Иванова, Мария Иванова Неделчева, Емил Стефанов Стоянов.

4. ДПС

Движението за права и свободи (ДПС) е създадено на 4 януари 1990 г. във Варна и е регистрирано на 26 април същата година по Закона за политическите партии. Партията е създадена като приемник на Организацията за турско национално-освободително движение, която действа в нелегалност по време на възродителния процес.
Месец по-рано в София се провежда Учредителната национална конференция на ДПС, на която са избрани ръководните органи: Централен съвет от 31 члена, Централно оперативно бюро - седем члена, председател - Ахмед Доган и отговорен секретар - Осман Октай. ДПС е организирано на териториален принцип в окръжни, общински и местни съвети.

ДПС се обявява за независима обществено-политическа организация, бореща се за единство и равноправие между българските граждани. Обявява се против всички прояви на национален шовинизъм, реваншизъм, ислямски фундаментализъм и религиозен фанатизъм.

В своя устав ДПС е записала, че е независима обществено-политическа организация, създадена, за да допринесе за единството на всички български граждани, като се зачитат правата и свободите на малцинствата в България - в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и други международни договорености.

5. Атака

Политическа партия "Атака" е създадена на 17 април 2005 г. в София на учредителния събор на партията, в който участват над 500 делегати. За председател на партията е избран Волен Сидеров. Партията се самоопределя като патриотична и националистическа.

На парламентарните избори през 2005 г. партия „Атака" участва като Коалиция „Атака" заедно с няколко леви партии, поради отказа на съда да я регистрира, за да участва самостоятелно на изборите. На парламентарни избори тогава коалицията печели 296 848 гласа, или 8,93% от всички гласове и 21 места в парламента.
На първите за България избори за евродепутати през 2007 г. „Атака" получи 14,22% и се класира на четвърто място след ГЕРБ, БСП и ДПС. Тя има трима представители в европарламента - Димитър Стоянов, Слави Бинев и Десислав Чуколов.

Основните цели на партията са: незабавно и непрекъснато подобряване условията на живот в България, възстановяване националното достойнство на българите и международния престиж на страната.

6. Коалиция за България

На 14 април 2009 г. е подписан договорът за създаване на „Коалиция за България" за участие в изборите за Европейски парламент.

Председателят на БСП и премиер Сергей Станишев подписва договора заедно с председателите на партия "Български социалдемократи" Георги Анастасов, на Движение за социален хуманизъм Александър Радославов, на Земеделския съюз "Александър Стамболийски" Спас Панчев, на партия "Рома" Тома Томов, на Комунистическата партия на България Александър Паунов и на Патриотичната партия "Нова зора" Минчо Минчев.

На изборите за Европейски парламент 2009 Коалиция за България спечели 18.50%, мандати - 4. Избрани членове на Европейския парламент от Република България са Ивайло Георгиев Калфин, Илияна Малинова Йотова, Евгени Захариев Кирилов,  Кристиан Иванов Вигенин.

7. Съюз на патриотичните сили „Защита"

Съюзът на патриотичните сили „ Защита" е правоприемник на учредения през декември 1998 г. в град Пловдив Съюз на патриотичните сили и воините от запаса „Защита", с председател доц. д-р Йордан Петров Величков - юрист, дипломат от кариерата и университетски преподавател.

На първия редовен конгрес, проведен през март 2001 г. в София, за председател е избран доц. д-р Йордан Величков. На Втория конгрес през декември 2005 г. е прието сегашното име на организацията Съюз на патриотичните сили „Защита". За председател е преизбран доц. д-р Йордан Величков, постовете на зам.-председателите се заемат от д-р Петър Берон и Димитър Йотински; за главен секретар е избран Стефан Стефанов; за председател на Централната контролна комисия - Иван Цветков. Йордан Величков, Петър Берон и Станчо Тодоров са независими депутати в 40-ото Народното събрание.

8. НДСВ

Националното Движение Симеон Втори е учредено на 17 юни 2001 г. На 28 април същата година е изградена коалиция с Партията на българските жени и Движението за национално възраждане "Оборище" (под същото име) - за участие в парламентарните избори през юни 2001 г. На парламентарните избори същата година НДСВ спечели 43% от гласовете на избирателите и получи 120 мандата в Народното събрание.
На 6 април 2002 г. НДСВ се преобразува в политическа партия с лидер Симеон Сакскобургготски. Понастоящем НДСВ е политическа партия под името "Национално движение за стабилност и възход".

Основните ценности, които НДСВ прокламира и отстоява, са: свобода и отговорност; морал и почтеност; справедливост и толерантност; равенство на възможностите; солидарност; субсидиарност.

Целите, които партията преследва са: утвърждаване на страната ни като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество; гарантиране на основните човешки права и свободи и религиозна толерантност; обединяване около националните идеали; утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ; повишаване на жизненото равнище; специални грижи за децата и младото поколение; стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат; стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията; въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността; утвърждаване на международния авторитет на Република България и интегрирането й в европейските и евро-атлантическите структури.

На изборите за Европейски парламент 2009 Национално движение стабилност и възход /НДСВ/ спечели - 7.96%, мандати - 2. Избрани членове на Европейския парламент от Република България са Меглена Щилиянова Кунева и Антония Стефанова Първанова.

9. Коалиция БЗНС - регистрацията на партията е анулирана

10. Българската лява коалиция

"Българска лява коалиция" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., след като на 9 юни Илия Божинов и Иван Генов от „Българската левица", Минчо Минчев от „Отечествена партия" и Васил Коларов от „Партия на българските комунисти" внасят заявление от коалицията от партии в ЦИК. За образуването на коалицията е взето решение на 5 юни 2009 г.

В коалицията са включени партиите: „Българската левица", регистрирана в СГС на 27 май 2009. Представляващи партията са Илия Божинов, Иван Генов и Петко Тодоров; „Отечествена партия", първоначално регистрирана в СГС на 29 декември 2000 г. Представляващ партията е Минчо Минчев; „Партия на българските комунисти" - първоначално регистрирана на 13 август 1999 г. от СГС. Партията е представлявана от Васил Коларов и Минчо Минчев.

11. Партия на либералната алтернатива и мир

През 2007 г. Софийският градски съд регистрира Политическа партия "Партия на либералната алтернатива и мира" (ПЛАМ), чийто устав е приет на учредително събрание, проведено на 28 януари същата година. Съдът вписва за председател Николай Нинов, а за негови заместници Коци Коцев и Вили Асенов.

На 28 май 2009-та Николай Нинов подава заявление за регистриране на партията за участие в изборите на 5 юли на 41-во Народно събрание. В ЦИК е представен и списък на 16 576 избиратели, подкрепящи регистрацията. На следващия ден - 29 май, "Партия на либералната алтернатива и мира" е вписана в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители.

12. Зелените

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ  е учредена на 18 май 2008 г. Създадена е от природозащитници и активни граждани, които години наред застават против разрушаването на природата в България и за защита на гражданското общество. Съпредседатели на партията са Андрей Ковачев, Деница Петрова и Петко Ковачев. Целта на ЗЕЛЕНИТЕ е България да върви по пътя на устойчивото развитие, като запазва ценните си природни ресурси и човешки потенциал и се развива като достойна членка на Европейския съюз. В инициативния комитет на ЗЕЛЕНИТЕ са хората от неправителствените природозащитни организации, създали коалицията "За да остане природа в България" и активни граждани, които искат да живеят и се осъществят в България, и да запазят природата за здравето и бъдещето на децата си.

Трите основни приоритета на ЗЕЛЕНИТЕ са:
1. Опазване на природата на България, нейните уникални национални и природни паркове и защитени територии - заради бъдещите поколения на страната, заради отговорността, която България носи като член на ЕС за опазването на територии и видове под защитата на ЮНЕСКО и от общоевропейско значение; приемането на закони и нормативни актове, гарантиращи опазването на околната среда; съчетаването на приоритетното регионално развитие на страната със запазването на природата в модел за устойчиво развитие на общините.
2. Разширяване на ролята на гражданското общество - чрез реформа в структурата на държавата и начина, по който тя функционира; гражданското общество да има законодателна и административна инициатива и права, да бъде фактор и коректив при взимането на решения, засягащи управлението и развитието на околната среда, гражданите и държавата.
3. Изграждането и утвърждаването на България като устойчиво развита съвременна държава, член на Европейския съюз; изработването и приемането на законови и нормативни пакети, осигуряващи приоритетното й развитие.

13. Политическо движение "Социалдемократи"

Политическо движение Социалдемократи /ПДС/ е регистрирано като политическа партия на 19 юли 2000 г. Към началото на 2005 г. в движението членуват 25 175 души. През 2005 година ПДС участва в парламентарните избори чрез „Коалиция за България" и има избран eдин депутат - Николай Камов.

На местните избори през 2003 г. ПДС взима участие чрез Политически съюз Нова левица с избрани 45 общински съветници и самостоятелно участие с избрани 46 общински съветници или общо 91 съветници. Движението има избрани 7 кметове на общини и 34 кметове на населени места. Общият принос на ПДС е 55 644 гласа /отчетени на заседание на Висшия съвет на БСП/. Председател на ПДС е Николай Камов.

14. ВМРО-Българско национално движение - регистрацията на партията е анулирана

15. Другата България

Партия „Другата България" е регистрирана с решение на СГС от 29 април 2009 г. Представляващ партията е Божидар Николов Томалев. Основна цел на Инициативния комитет на „Другата България" е обединяване на българската емигрантска общност по света.

Партия "Другата България" (ДБ) е политическа формация на българските граждани, които живеят във и извън Родината. ДБ е с центристка политическа ориентация, която определя нейните цели и обхвата на взаимодействието и с други партии и организации. „Другата България" има амбицията да присъства в българския парламент и чрез парламентарни механизми да отстоява интересите на своите избиратели.

Основна цел на партията е изготвяне на дългосрочна държавна политика подпомагаща българите, живеещи извън националните граници.Същата ще бъде изцяло фокусирана и насочена към разрешаването на проблеми на диаспората по нейното местонахождение. Изготвяне на законодателни и други условия за активно ангажиране на емиграцията при решаването на националните проблеми в контекста на демократичното европейско развитие на България.

"Другата България" формулира 12 цели, пред които се изправя:
1. Осигуряване и провеждане на прозрачно и почтено държавно и общинско управление на всички нива, насочено към интересите на отделния гражданин, държавата и обществото; Подобряване жизнения стандарт на българските граждани; Осигуряване на данъчна и преразпределителна държавна политика, насочена към стимулиране и подпомагане на предприемаческата инициатива на всички български граждани, привличане на чуждестранни инвестиции.
2. Разработване на дългосрочна държавна политика за защита на националните и граждански права на българските граждани, постоянно живеещи извън географските предели на Република България, съобразена с тяхното местонахождение.
3. Използване на социалния статус и потенциала на българите зад граница за организиране на българско лоби в държавите по света.
4. Въвеждане на електронно гласуване с цел осигуряване на равни гласоподавателни права и парламентарно представителство на всички български граждани, независимо дали живеят на теиторията на Република България или в чужбина. Предоставяне на по-достъпен и улеснен начин за гласуване както и стимулиране на избирателната активност.
5. Създаване на база данни на задграничния български потенциал и обединяването му в мултифункционални помощни центрове с оглед подпомагането на наши сънародници, търсещи работа по света.
6. Реформиране на българското здравеопазване- и привеждането му в съответствие с най- високите европейски и световни стандарти, както и предприемане на действия на национално и наднационално ниво за постигане целите на "Бялата книга на Европейската комисия: "Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013" с цел създаване на унифициран режим на социална защита и здравеопазване за всички български граждани, живеещи извън пределите на нашата родина и в границите на ЕС.
7. Разработване на комплексна политика за уеднаквяване на социалната защита и общ осигурителен режим на здравеопазване в рамките на Европейския Съюз.
8. Уеднаквяване на българските образователни програми с европейските и международни стандарти;
9. Европейско признаване на индивидуалните пенсионни права. Стриктно прилагане на европейските и международни норми за прослужено време; Увеличаване размера на пенсиите и подобряване на статуса на българските пенсионери, с активното управление на пенсионните фондове по примера на други държави.
10. Оптимизиране работата на трудовите аташета и дипломатически мисии по места с цел легализирането и признаването на трудов стаж на лица, ангажирани конкретно в Гърция, Испания и други държави.
11. Предприемане на политически мерки за гарантиране и осигуряване на българските граждани на равен достъп до европейските трудови пазари и премахване на съществуващите мораториуми спрямо тях.
12. Легитимиране и политическа идентификация на българите в чужбина чрез и признаването им като малцинства в държавите по пребиваване.

16. Обединение на българските патриоти

Политическа партия "Обединение на българските патриоти" е учредена в местността Оборище на 12 юли 2008 г. Инициативата е на част от членовете на Съюза на българските командоси, чийто служебен статус не противоречи на изискванията на Закона за политически партии. Учредителите приемат устава на партията, а за председател единодушно беше избран проф. д-р Юлий Абаджиев. Избрано е и 9-членно централно ръководство.

Основните цели на партията са изложени в партийната програма, наречена „Национална доктрина за геополитическо и геоикономическо развитие на България през XXI век". Според създателите й „тази доктрина ще даде шанс да се върне националното достойнство на всеки гражданин на Република България, да възроди нейната промишленост и селското стопанство, да осигури достойни, а не гладни старини на нашите майки и бащи".

На 18 май 2009 г. проф. д-р Юлий Абаджиев внася заявление от политическа партия "Обединение на българските патриоти" за регистрация за участие в изборите за 41-во Народно събрание на 5 юли 2009 г. Към заявлението е прикрепен списък на 16 645 избиратели, които са изразила своята подкрепа за партията с подписите си. ЦИК вписва партията в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 21 май.

17. Национално движение за спасение на отечеството

Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" е вписана в регистъра на политическите партии с решение на Софийски градски съд от 18 юни 2003 година. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание от 22 март 2003 година, като месец по-късно е допълнен. За представляващ партията съдът вписва Илия Киров.

На 7 юни 2009 година настоящият председател на партията Тодор Рашев внася заявление за участие в изборите на 5 юли за 41-во Народно събрание, което е подкрепено с подписите на 17 130 избиратели. На 10 юни ЦИК вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството".

18. Български национален съюз

На 19 април 1990 г. Софийският градски съд вписва в регистъра на основание чл. 9 от Закона за политическите партии Политическа партия „Български национален съюз „Нова демокрация". Уставът й е приет на 3 март 1990 г., а за председател е избран Иван Иванов. Негов заместник е Кирил Ганев, а секретар на партията стана Димитър Пенчев. Основната цел на организацията е възраждането на България - икономическо и духовно.

На 30 април 2004 г. са приети промени в централното ръководство на партията. Председател вече е Богдан Йоцов, а Борис Иванов става отговорен секретар.
На 6 юни 2009 г. представляващите на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация" Богдан Йоцов и Борис Иванов подават заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

На 10 юни ЦИК вписва „Български национален съюз „Нова демокрация" в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите.

19. Синята коалиция

Националният съвет на СДС решава партията да участва на предстоящите парламентарни избори в коалиция с ДСБ на 10 март 2009 г.

Председателите на СДС и ДСБ - Мартин Димитров и Иван Костов, подписват споразумение за общо явяване на изборите за Европейски парламент и Народно събрание на 13 март 2009 г. Три са основните цели в споразумението - проевропейско, реформаторско управление на страната; възстановяване на България като правова държава и достоен член на Европейския съюз и НАТО.

ПП "Обединени земеделци" с председател Анастасия Мозер и ПП "Българска социалдемократическа партия" на Йордан Нихризов подписват споразумение за общо явяване на евро- и националните парламентарни избори със „Синята коалиция" на 30 април 2009 г.

На изборите за Европейски парламент 2009 "Синята коалиция" спечели 7.95%, мандати - 1. Избран член на Европейския парламент от Република България е Надежда Николова Михайлова.

"Синята коалиция" промени номера си в интегралната бюлетина, защото е с нов състав. В коалицията вече е вписан и Съюзът на демократичните сили.

20. Коалиция за родината

На 10 юни 2009 г. ЦИК регистрира коалиция от партии "За Родината": "Демократична гражданска инициатива" - "Новите лидери" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. От името на коалицията заявлението е подадено от Никола Александров и Сашко Николов.

Политическото споразумение между двете партии за създаване на коалицията е подписано на 6 юни 2009 г. от Стефан Пеев за "Демократична гражданска инициатива" и Иванка Митева-Ангелова за "Новите лидери".

Софийски градски съд взима решение да регистрира "Демократична гражданска инициатива" като партия на 2 март 2001 г., а с решение от 30 август 2007 г. съдът узаконява съществуването и на партия "Новите лидери".

* ЦИК анулира регистрацията за парламентарните избори на ВМРО и коалиция БЗНС, в която влизат Земеделския народен съюз, БЗНС и Народняшка земеделска партия "Никола Петков". Причините за отмяна на регистрацията са, че тези политически формации не са представили необходимия брой коректни подписи на граждани. При изисквани по закон 15 000 подписа, подкрепящи регистрацията, ВМРО има коректни 14 199 подписа. При направената проверка на подписите, подкрепящи регистрацията на коалиция от партии БЗНС, ЗНС, НЗБ „Никола Петков", се оказаха коректни 15 897 подписа, при изискващи се от закона 20 000. Така в надпреварата за 41-во НС остават 14 партии и 4 коалиции.Етикети: ПИ2009

Коментари

Коментирай

Подреди: Първите отгоре Последните отгоре

 • Страница:
 • 1
#7

Enchev - 09.07.2009 г. 12:50:50


!!МОЛЯ НАЙ-ЛЮБЕЗНО БИЗНЕС-АДМИНИСТАТОРА НА ФОРУМА, ДА НЕЗАЛИЧАВА И ЦЕНЗУРИРА КОМЕНТАРИИТЕ, А ДА ПУБЛИКУВА ВСИЧКО, Защото в Именто на НАРОДА БЪЛГАРСКИ СЪМ ГО НАПИСАЛ!!

НИЩО ЦИНИЧНО, НИЩО ОБИДНО И НИЩО ЛИЧНО-ПАСКВИЛАТНО СРЕЩУ НИКОГО, НЕ СЪМ ПИСАЛ И НЕПИША!!

КОМЕНТАРИИТЕ МИ СА САМО ПРИЗИВ ЗА БУДЕН РАЗМИСЪЛ И САМОКРИТИКА НА НЕПРАВИЛНИТЕ НИ ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИ И ОСТАРЯЛИ ОТНОШЕНИЯ.
ОТНОШЕНИЯ ОТЖИВЯЛИ ВРЕМЕТО СИ, КОИТО УМИШЛЕНО СЕ ПОТДЪРЖАТ ОТ ЗАБЛУДЕНИ ГРУПИРОВКИ, КОЕТО СЪЗДАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ В,
И БЕЗТОВА РАЗЕДИНЕНОТО БЪЛГАРСКО МНОГОНАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВО!!

КОЙ въобще вярва вече в политиката, освен послушните, хипнотизирани и маскарадно оцветени фенове, разединяващи и поляризиращи групи, а не ОБЕДИНЯВАЩИ сили, обществото?

!!Жалкото е че, всеоще в България се избират БЕЗМАНДАТНИ, маскарадно-ОЦВЕТЕНИ и САМОИМУНИЗИРАЛИСЕ Партии, а не хора, личности-ТАЛАНТИ!!

Драги Сънародници-БЪЛГАРИ,
Гледайки резултата от изборите ми се иска да си кажа моето мнение.

Срам и позор за БЪЛГАРИЯ,
Срам и позор пред Света, като БЪЛГАРИ

Вижте цифрите!

ГЕРБ - 39.7%
БСП - 18.2 %
ДПС - 13.5%
Атака - 9.5%
Синята коалиция - 6.8%
РЗС - 4.1%
ЛИДЕР - 3.3%
НДСВ - 2.9%

Никоя ама съвсем никоя , от която и Култ-Идеологическа групировка да се вземе, никоя неможе да се похвали че е спечелила доверието на повече от 50% на населението-БЪЛГАРСКО, за да бъде ръководна.

Имайте в предвид че цифрите са в резултат само на 43% избирателна активност.

Става така, че за да се състави ново правителство, е необходимо да се прибегне до Култ-Идеилогически-КОКТЕЙЛ, който да може да покрие поне 50%, и да наложи своите "послушни места" в парламента.

Но разумни Люде-БЪЛГАРИ,
Кажете ми как един такъв Култ-Идеологически-Коктейл, ще сможе спокойно и уверено да ръководи МНОГОНАЦИОНАЛНА България, когато всички решения и действия, ще се вземат от основа на РАЗНОРОДНИ-Култ-Идеологически убеждения.

Тъй като новата "ръководна-маса" не е еднородна, а КОКТЕЙЛ-КОАЛИЦИРАНА, то неможе и да се очаква спокойствие, увереност и ДАЛНОВИДНОСТ във вземаните от тях решения.
Ще се усилят вътре КОКТЕЙЛ-КОАЛИЦИРАНИТЕ парламенмтарни разногласия, които ще продължават да отвличат вниманието на Българина от по-важните проблеми, а те са безброй.
На заден план ще останат съществените задачи, а чрез Марионетните-Мас Медии, ще се отвлича и отвлича Народното внимание от съществените проблеми!

БОРБАТА на всяка една съставна част влязла в Култ-Идеологическият-Коктейл, ще се "усили" не само за запазване на идеите си, но и за запазване местото с цел ПРЕВЕС в парламента. а всичгко друго ще е на втори план, или ще се забрави въобще!

Уважаеми БЪЛГАРИ,
Докога тази ВЪТРЕ-СОЦИАЛНА Разпокъсаност ще търпим сред нас?
Всичките по-горе изредени Култ-Групировки въпреки цифрите, са изключително важни за БЪЛГАРИЯ.
Аз неговоря против никоя от тях.
Това сме всички ние МНОГОНАЦИОНАЛНА БЪЛГАРИЯ.

Аз говоря за жалките ни отношения, които сами създаваме вследствие на БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТТА именно на тези ни разлики!
Докога ще е така?
Какво е Турчинът,
Какво е Ромът,
Какво е Влахът,
Какво е Македонецът,
Какво е Сърбинът,
Какво е Българинът за БЪЛГАРИЯ??
Това са много важни брънки от многонационалността ни, без даже само на една от които, БЪЛГАРИЯ няма да е България, каквато е била и каквато е сега!!

Всички ние сме много важни за България и тя се нуждае от всеки един от нас, но и ние се нуждаем от СЛАВНО ОТЕЧЕСТВО!!

Ние, пак повтарям сме, МНОГОНАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА и вече е срам в 21-ви Век да разпокъсваме единноста си, като народ-БЪЛГАРСКИ.
Напълно нормално е в МНОГОНАЦИОНАЛНА общност да има Разно-идейни, Разно-мислещи, и Разно-вярващи.
Но е престъпление в 21-ви век да продължаваме да се групираме именно на основата тези си духовни разлики ( Култово-идейни, Религиозни и Етнически), поляризирайки се група срещу група, създавайки по-голяма бразда в и безтова разединеното, многонационално БЪЛГАРСКО общество.
Опомнете се! Осъзнайте се!
Докога ще е така Разумни Хора - БЪЛГАРИ!

Нека се преустроим не на основата на Култово-идейният, Религиозният и Етнически Групиран мажоритет, а на основата на ПРИЕМСТВЕНОСТТА!
Приемственост на всичките разлики между нас.

Нека Конституционно запазим, но забраним намесата на личните си убеждения, вяри и произход, в Общо-Държавните отношения.

Нека вече Конституционно започнем избиране на ключовите постове както ръководни, така и Вътгре-Държавно устройствени, на основата на Таланта и Лоялността, а не групираният личен-Култов, и имунизиран превес.

Тази разпокъсаност която сме допуснали и от която продължаваме да страдаме, ще ни погуби като НАРОД.

Нека се обединим чрез ПРИЕМСТВЕНОСТ на разликите си!!
Нека създадем истински ДЕМОКРАТИЧНА Конституция, за пример и на Света. именно ние, като една от на-старите общности на ПЛАНЕТАТА-ЗЕМЯ!
Нека покажем на човешкият род как се живее по НОВОМУ-ДЕМОКРАТИЧНО!
Нека променим не само нази си, но и СВЕТЪТ!!

"Истината за проблемите не престава да съществува, само защото сме я игнорирали." Фактите са неоспорими!

С уважение:
И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

#6

документи - 05.07.2009 г. 15:55:44

ЕГН-та на изборни туристи лъснаха сред хероин за 5 млн. лева. Списъци с имената на 200 наши изселници в Турция и 50 кг дрога изловиха в кола антимафиотите на ГКПП-Капитан Андреево. Това съобщи вчера шефът на полицията в Хасково комисар Атанас Ненков. Книжата за покупко-продажбата на гласовете и дрогата са намерени в турски "Форд", спрян за митническа проверка в четвъртък вечерта. Освен имената, ЕГН-та и телефоните на хората в хартиите имало и печат на изселническата организация в гр. Гебзе. До имената имало и отметки с дати, сочещи кога трябва да влязат и съответно да излязат от България.
Атанас Ненков уточни, че изборните списъците са намерени при акция за проверка за хероин в автомобила. Наркотикът бил предназначен за страните от Европейския съюз. Той бил укрит под задните стелки в колата и в кухината за резервната гума. По цени на съдебната система стойността на изловената дрога е 5 млн. лв. Шофьорът на автомобила с инициали С.М., на 44-години, е задържан на място. Полицията в Перник пък разби фирма за купуване на гласове. Арестувани са няколко души, сред които и 35-годишният Иван Манов, за когото се твърди, че е шофьор на бизнесмена Петър Стоименов, с прякор Железара. Мъжът беше разследван за купуване на гласове и по време на евровота в циганския квартал Рудничар. Проверени са два адреса, на които са намерени и са иззети доста материали. Сред тях има списъци със 123 имена на хора с отбелязани суми, за които се предполага, че вече са изплатени, каза шефът на полицията в Перник Димитър Шереметев.
Двама купувачи на гласове пък бяха хванати при мащабната акция на ДАНС, прокуратурата и полицията в Плевен. В домовете им са намерени 28 лични карти на жители на село. Търговците на гласове ги прибрали и обещавали да дадат на притежателите им по 20 лева, след като гласуват правилно.
Ямболската полиция също разследва покупка на гласове в местния ромски квартал. Жители на махалата сигнализирали, че в заведение на ул. "Преслав" има списъци с имена на хора. На място веднага са изпратени полицаи, които иззели тетрадките, казаха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. До момента няма арести и повдигнати обвинения, научи "Стандарт". По други сигнали в ямболската полиция пък са предупредени седем лица.
Прокуратурата в Бургас също погна търговци на гласове в ромския квартал "Победа". Разработката е започнала в късния следобед в петък. В рамките на 24 часа за разпит са привикани над 20 души, за които се предполага, че са замесени в купуването и продаването на гласове. В разследването участват прокурори, следователи и служители на ДАНС.
Междувременно политици пък алармираха за чартърни полети с изселници от Турция, които кацали във Варна и Бургас. От летищата в двата морски града обаче отрекоха за такива полети.

#5

Euro News - 01.07.2009 г. 12:42:26

Внимавайте в неделя на мажоротарния вот !!! Това е клопка на доган и комунистите !!! Вижте кой е кандидата на вашата партия и гласувайте мажоритарно за него, иначе ще се окаже че Бойко Борисов печели като партия, но Доган има повече представители в парламента, защото избирателите му са концентрирани в определени избранници, а всички ние гласуваме разхвърляно !!!
Вариантът на мажоритарна система, който бе въведен така набързо в България е обявен за порочен и отменен в Англия още през 1832 ! Англичаните са наясно с проблемите, защото гласуват мажоритарно почти 600 години. Конкретно, през 1832 г. се стига до парламентарна реформа, защото има избирателни райони с малко избиратели, които избират толкова депутати, колкото са в районите с многобройно население. Малките райони са наречени "гнили места". Премахването на "гнилите места" в Англия става модел за демократични реформи в цяла Европа. На този фон в днешна България се прие система с точно такива "гнили места". Пример - в област Видин един депутат се избира от четири пъти по-малко избиратели, сравнени със София. Познайте, коя партия ще спечели мажоритарното място във Видин?

#4

четящ - 28.06.2009 г. 15:05:54

Към № 4- Г-н И.П.Енчев
Господине,вие сам броите ли колко пъти сте " copy-paste" коментара си и на колко места? Е,заработете си по-честно парите/напр. РЕДАКТИРАЙТЕ си тектса/,а не само да повтаряте едно и също.Вложете ТВОРЧЕСТВО.

#3

Иван Петров - 22.06.2009 г. 17:10:26

На сайта на bet7days текат залагания за парламентарните избори.Има добри коефициенти.Може значи и пари да се изкарат от тези избори ;)

#2

vlado - 23.05.2009 г. 11:02:31

Основните политически сили в българия са доста редуцирани на брой, въпреки почти 300-те политически пратии в страната.
Към настоящия момент единствено ГЕРБ, БСП, ДПС, АТАКА и Синята куалиция ще се борят за реална политическа власт.
От изброените БСП и ДПС са една партия, която се бори отново да сформира правителство като се изключи НДСВ, който няма да минат прага.
И в този случай хората трябва да изберат от останалите 3 партии или да се примирят, че ще говорим в родната си страна на турски, но ще работим в Англия или ще берем портокали в Гърция.
Моето виждане е , че ПП ГЕРБ въпреки многото "компромати", които ни представат социалистите, е единствената алтернати на българия-за европейко развитие, за преодоляване на кризата, за ограничаване на корупцията. Ако и те не спазят обещаното като преодолеят всички тези проблеми за нас остава да се съберем багажа , да си вземем разговорника и каквото сабя покаже

#1

JJ - 20.05.2009 г. 10:20:11

Доколкото разбирам тази страница за "основните" политически сили касае представянето на субектите, които са в медийното пространство повече, отколкото това, което реално се случва в обществения живот. ПП "Зелената партия/Българските зелени" не участва на изборите за европейски парламент, а на тях участва ПП "Зелените". Също така следва да се отбележи, че на изборите за Европейски парламент участват достатъчно малко кандидати, за да бъдат те представени изчерпателно. БСП и ДПС приложиха правила за "окрупняване на политическото представителство", демек за ограничаването на свободата на гражданите да се сдружават и да участват в избори. Следователно, всички, които са успели при тези правила да се кандидатират, са "крупни" или "основни" политически субекти и имат място на тази страница.

 • Страница:
 • 1

Напиши коментар

 • Име *:

  Полетата отбелязани със * са задължителни!
 • Коментар *:

 • Код за сигурност *:

  security code

  Въведи код:

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите »

 

Тя: Къде си, няма ли да се прибираш най-после? Той: Спомняш ли си магазина, в който си хареса онези перлените обички? Тя: Да, мило!! Той:… Виж още