Плевен

Плевен

23 януари 2017, понеделник

22 януари 2017, неделя

21 януари 2017, събота

20 януари 2017, петък

Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж. Вpъща се и разказва впечатления: - Страшен град! Какви улици, какви магазини! - А жените? -… Виж още