Плевен

Плевен

28 септември 2016, сряда

27 септември 2016, вторник

26 септември 2016, понеделник

Един мъж решил да се беси. Стигнал той до една река, сложил въжето на един клон, а след това и на врата си. Но не… Виж още