Шумен

Шумен

18 януари 2017, сряда

17 януари 2017, вторник

16 януари 2017, понеделник

15 януари 2017, неделя

Приказват си трима дядовци: - Аз като умра, искам да ме погребат. - казал първия. - Аз пък да ме кремират. - продължил втория, а… Виж още